Dieviškojo principo išdėstymas:


Turinys ( II dalis )

2 skyrius     Mozė ir Jėzus atkūrimo apvaizdoje

    1 skirsnis     Pavyzdinis keliai Šėtonui parklupdyti
    2 skirsnis     Atkūrimo apvaizda Mozei vadovaujant
    3 skirsnis     Atkūrimo apvaizda vadovaujant Jėzui

<< Atgal


<-- Atgal