Vo potraga po potekloto na Univerzumot

Pre~esen San Mjang Mun
Osnova~ki sobir na Semejnata federacija za svetski mir
Va{ington [eraton hotel, SAD
1-vi avgust 1996

Po~ituvani gosti, dami i gospoda,

So krajot na studenata vojna, nova nade` za mir i pravda brzo se ra{iri niz celata zemjina topka. Liderite koi ne se vo sostojba ili ne sakaat da ja prifatat novata me|unarodna stvarnost se zbri{ani od golemiot bran promeni.

Kako {to stoime na pragot na noviot milenium, veruvam deka e vreme da gi preispitame na{ite tradicionalni na~ini na razmisluvawe i hrabro da gi iskoristime ovie novi mo`nosti. Poradi toa, golema ~est mi e da go spodelam so vas moeto `ivotno zalagawe za svetski mir i vistinski semejni vrednosti.

Na ovoj svet postojat dva vida ~ove~ki su{testva: ma`i i `eni. Mo`at li tie da re{at da gi zamenat poziciite? Dali va{eto ra|awe kako ma{ko ili `ensko e zasnovano vrz li~na `elba? Ili ste rodeni bez razlika na va{ite `elbi? Polot {to ni e daden e apsoluten i ne mo`e da se izbere. Nie ne mislevme na nego nitu go sakavme, tuku bez da ja znaeme pri~inata, rezultatot ili procesot na na{eto ra|awe, rodeni sme na opredelen na~in.

Zatoa ne mo`e da se odre~e deka, bez ogled na toa kolku mo`e da bide va`na nekoja li~nost, toj ili taa ne e pri~insko, tuku rezultantno su{testvo. Spored toa, mora da postoi prvoto pri~insko su{testvo. Koe e toa pri~insko su{testvo? Dali e ma{ko? Dali e `ensko? Mo`ete da go nare~ete toa prvo pri~insko su{testvo Bog ili so koe bilo drugo ime, no takvo pri~insko su{testvo mora da postoi.

Denes ovde se sobrani nekoi od najpoznatite lu|e vo svetot. Mo`ebi }e re~ete: kade e Bog? Poka`ete mi go i potoa }e poveruvam. No ve predupreduvam da ne go odrekuvate postoeweto na toa pri~insko su{testvo.

Temata na dene{niot govor e "Vo potraga po potekloto na Univerzumot". Ako odime podlaboko i podlaboko vo potraga po potekloto na Univerzumot, }e stigneme do Boga. Soznavame deka Bog poseduva dvojni karakteristiki na ma{kost i `enskost. Kako zapo~nal Univerzumot? Da gi ostavime nastrana na{ite diskusii okolu Boga za moment, i da go razgledame ~ove{tvoto. Jasno e deka ~ove{tvoto e sostaveno od ma`i i `eni, ili subjekt i objekt partneri. Vo mineralnoto carstvo molekulite se sostaveni od awoni i katjoni. Rastenijata se razmno`uvaat preku pra{nik i tol~nik. @ivotnite `iveat kako ma`jaci i `enki, a ~ove~kite su{testva - kako ma`i i `eni. Ako ja ispituvame kreacijata, bilo toa da e mineralnoto, rastitelnoto ili pak `ivotinskoto carstvo, gledame deka plus i minus na povisoko nivo egzistira i se razviva so apsorbirawe na plus i minus od ponisko nivo. Zo{to se slu~uva ovoj fenomen? Zatoa {to postoe~kiot svet e odgovoren da gi usovr{i ~ove~kite su{testva, koi se gospodari na kreacijata.

Vo mineralnoto carstvo, plusot i minusot, odnosno subjektot i objektot se obedinuvaat zasnovano vrz idealot na qubovta i taka postojat. Na ist na~in, vo rastitelnoto carstvo, pra{nikot i tol~nikot, odnosno subjektot i objektot, se obedinuvaat zasnovano vrz qubovta i, kako rezultat na toa i tie postojat. Naukata denes istaknuva deka duri i bakteriite postojat kako plus i minus.

Kako se obedinuvaat subjektot i objektot, odnosno plusot i minusot? So baknuvawe? Qubovta ne e koncept, tuku supstancijalna realnost. Vrz koja realnost qubovta mo`e da bide zasnovana? Site vie, pretsedateli i po~ituvani gosti, ste poznati li~nosti, no ima edno ne{to koe ne go znaete. Ne znaete {to go pravi ma`ot ma`, a `enata `ena. Odgovorot e: polovite organi. Ima li nekoj ovde koj ne gi saka polovite organi? Ako gi sakate, kolku mnogu gi sakate? Dosega mo`ebi ne ste mislele deka e doblesno da se cenat polovite organi, no otsega natamu morate da gi cenite.

Kakov }e bide svetot vo idnina? Ako e toa svet {to gi ceni polovite organi apsolutno, dali toj svet }e bide dobar ili lo{? Dali }e napreduva ili }e propadne? Ova ne e {ega. Koga gi sozdaval ~ove~kite su{testva, vo koj del Bog go vlo`il najgolemiot kreativen napor? Vo o~ite? Nosot? Srceto? Mozokot? Site ovie organi edna{ }e umrat, neli?

Koja e celta na Semejnata federacija za svetski mir? Koga ~ove{tvoto bi bilo vo apsolutna harmonija so polovite organi, zaslu`uvaj}i aplauz od Boga, toga{ kakov bi bil svetot duri i ako gi nadmineme tradicionalnite kategorii na vrednosti, religija ili koi bilo drugi ~ove~ki normi? Koga se ra|ame kako ma` ili `ena, koj e sopstvenik na na{iot polov organ? Vsu{nost, sopstvenik na poloviot organ na soprugot e soprugata, a sopstvenik na poloviot organ na soprugata e soprugot. Ne znaevme deka poloviot organ e sopstvenost na sprotivniot pol. Ova e ednostavna vistina. Ne mo`eme da ja negirame. Duri i otkoga }e pominat iljadnici godini, ovaa vistina nema da se promeni.

Sekoj ma` misli deka negoviot polov organ mu pripa|a li~no nemu, i sekoja `ena misli deka nejziniot polov organ í pripa|a li~no nejze. Poradi toa svetot denes propa|a. Sekoj gre{i koga se zema predvid sopstvenosta na polovite organi. Site nie mislime deka qubovta e apsolutna, ve~na i kako son, no koga jasno }e razbereme deka ve~nata qubov mo`e da ja poseduvame samo zaedno so sprotivniot pol, svetot nema da ostane vo sega{nava sostojba. Ima bezbroj nau~nici i doktori na nauki, no nikoj od niv ne razmisluval za ova.

Mo`e li nekoj od vas da go ospori ova? Ako gi pra{ate va{ite roditeli, va{ite babi i dedovci, va{ite prababi i pradedovci, prvobitnite predci, pa duri i Boga, Koj e izvorot na Univerzumot, site tie }e se soglasat so ova. Ova e univerzalen zakon. Ovaa vistina }e ostane duri i otkako Univerzumot }e prodol`i da postoi milijardi godini. Priroden zaklu~ok e deka koga }e zastanete pred Boga, Toj }e ve osudi kako pravedni ili nepravedni vo soglasnost so ovoj nepromenliv zakon.

Duri i padot na Adam i na Eva poteknuva od prekr{uvaweto na ovoj zakon. I Adam i Eva gre{ele, mislej}i deka nivniot polov organ e nivna li~na sopstvenost. Razmislete za toa. Dali Bog bi gi proteral Adam i Eva poradi toa {to tie jadele vistinska ovo{ka? Bog ne e takvo bes~uvstveno su{testvo. Bog gi proteral zatoa {to tie ne go ispolnile najosnovniot kriterium spored koj Univerzumot funkcionira. Poradi nivnata gre{ka so izvornata to~ka na qubovta, tie ne mo`ele da bidat priznati nikade vo Univerzumot. Vo mineralnoto, rastitelnoto i `ivotinskoto carstvo, pozitivnosta i negativnosta, odnosno polovite organi se rezervirani za komplementarniot quboven partner. Adam i Eva ne go znaele ova.

Toga{, zo{to postojat polovite organi? Za qubov. Ma`ot i `enata postojat za da najdat qubov. Koi se karakteristikite na Boga? Bog e apsoluten, edinstven, ve~en i nepromenliv. Toga{, koj e sopstvenik na qubovta? Sopstvenik na qubovta ne e ma`ot ili `enata. Sopstvenik na qubovta e Bog. Zasnovano vrz qubovta i niz qubov, Bog i ~ove~kiot rod stanuvaat edno. Ova e zatoa {to i Bog i ~ove~kite su{testva apsolutno imaat potreba od qubov.

Toga{, kakva qubov mu treba na Boga? Na Bog mu treba apsolutna qubov. A {to e so vas? Istoto va`i za vas i za mene. Isto kako {to na Boga mu treba apsolutna, edinstvena, nepromenliva i ve~na qubov, nam isto taka ni treba apsolutna, edinstvena, nepromenliva i ve~na qubov. Izgleda deka site nie li~ime na Boga.

Samiot Bog ima karakteristiki na ma{kost i `enskost, ili pozitivnost i negativnost. ~ove~kite su{testva, koi se sozdadeni kako supstancijalen objekt na Boga, sozdadeni se kako ma` i `ena. Koga ma`ot i `enata stapuvaat vo brak, tie stanuvaat supstancijalen plus i minus pretstavuvaj}i go Boga. Bo`ja volja e koga nie se ven~avame kompletno da se soedinime horizontalno, so Bo`jata vertikalna qubov vo sredi{teto.

^ove~koto telo e horizontalno, pretstavuvaj}i ja zemjata. Od druga strana, sovesta sekoga{ go saka vertikalnoto i ja bara povisokata perspektiva. Zatoa ~ove~kite su{testva nezadr`livo ja baraat to~kata vo koja tie stanuvaat edno so vertikalniot standard na Boga. Taa to~ka mora da bide sredi{teto, a ma`ot i `enata moraat da se sretnat eden so drug vo taa to~ka.

Poradi toa, koga sekoja li~nost {to e rodena od toa sredi{te raste niz iskustvata za qubovta na deteto, qubovta me|u bra}ata i sestrite, i bra~nata qubov, zreloto telo ja pretstavuva zemjata, a zreliot um e naso~en kon Boga. Vo ovaa krajna to~ka, teloto i umot stanuvaat edno, i vertikalno i horizontalno, vospostavuvaj}i na toj na~in osnova za sre}a. Samo na toa mesto Bog, koj e Apsolutnoto su{testvo, }e se raduva vrz osnova na apsolutna qubov. Isto taka, i soprugot i soprugata, koi se qubovni partneri }e u`ivaat vo radost na toa mesto.

Odnosite me|u roditel i dete, soprug i sopruga i brat i sestra gi pretstavuvaat soodvetno stranite sever i jug, istok i zapad i prednata i zadnata strana. Koga tie sovr{eno }e se soedinat centrirano na taa edna to~ka, se sozdava edna idealna, sferi~na forma.

Poradi toa, na Istok postoi izreka, koja veli deka roditelite i decata sozdavaat edno telo. Ponatamu, tie gi gledaat soprugot i soprugata i bratot i sestrata kako edno telo. Koja e osnovata za taa tradicionalna mudrost? Seto toa e ovozmo`eno koga trite odnosi sozdavaat edna sfera {to se pro{iruva vo site pravci so vistinskata qubov vo sredi{teto. Tie odnosi moraat da formiraat edna sfera so eden centar. Treba da ima samo eden centar. Soedinuvawe e vozmo`no zatoa {to tie odnosi vsu{nost imaat isto sredi{te. Odnosot me|u Boga i ~ove~kite su{testva e odnos roditel - dete. Spored toa, Bog i ~ovekot moraat da stanat edno, zasnovano vrz vistinska qubov.

Po~ituvani dami i gospoda, kolku golemi se ~ovekovite `elbi? Va{iot um saka da dosegne povisoko i od Boga. Bez razlika kolku nisko e nekoja li~nost, toj ili taa mo`at da posakuvaat svet duri i pogolem od svetot {to Bog go posakuva. Kako sakan sin ili }erka na Boga, ako mu ka`ete Nemu: "Tatko, te molam dojdi!" - nema li Toj da dojde? Bez ogled na toa kolku e grda soprugata na nekoj ~ovek, ako navistina ja saka, toj prirodno }e ja sledi koga taa }e go povika. So edinstvoto zasnovano vrz vistinska qubov, soprugot }e odgovori na povikot na svojata sopruga, postariot }e go sledi povikot na pomladiot, a pomladiot }e go sledi povikot na postariot. Nikoj od niv nema nikoga{ da posaka da se razdeli od drugiot.

Ako Bog e sam, dali Toj se ~uvstvuva osameno ili ne? Kako mo`eme da znaeme deka Toj se ~uvstvuva osameno? Po~ituvani dami i gospoda, imate li vie qubov? Imate li `ivot? Imate li polovi kletki? Imate li sovest? Vie gi potvrduvate site ovie ne{ta, no dali nekoga{ ste videle qubov? Dali ste videle `ivot? Dali ste videle krvna loza? Dali ste ja videle sovesta? Dali nekoga{ ste gi doprele ovie ne{ta? Vie znaete za nivnoto postoewe, no ne mo`ete da gi doprete, nitu da gi vidite. Gi znaete samo preku intuicijata na va{iot um. Na istiot na~in, duri i ako ne ste go videle ili doprele Boga, ne mo`ete da re~ete deka Toj ne postoi.

[to e pova`no, ona {to e vidlivo ili ona {to e nevidlivo? Siguren sum deka sfa}ate deka nevidlivoto e pova`no od vidlivoto. Mo`ete da vidite i doprete pari, pozicija i ~est, no ne mo`ete da vidite ili doprete qubov, `ivot, krvna loza i sovest. Site nie gi imame, no toga{ - zo{to ne mo`eme da gi vidime? Toa e zatoa {to tie se edno so nas. Koga umot i teloto odr`uvaat apsolutna ramnote`a, vie ne gi ~uvstvuvate.

Gi ~uvstvuvate li va{ite o~i kako trepkaat? Obidete se da gi izbroite trepkawata za tri ~asa. Gi broite li vdi{uvawata {to gi pravite sekoj den? Doprete ja levata strana od va{ite gradi so desnata raka. ^uvstvuvate li kako ne{to bie? Mo`ete da go po~uvstvuvate bieweto na va{eto srce. Kolku pati na den go slu{ate toj zvuk na va{eto srce? Preku stetoskop bieweto na va{eto srce zvu~i kako eksplozija na bomba. No, koga sme zafateni, pominuvaat nedeli i meseci bez da go po~uvstvuvame toa. Razmislete za toa! Vedna{ ~uvstvuvame koga mala muva }e ni zastane na glava, no ne mo`eme da go po~uvstvuvame bieweto na na{eto srce duri i koga negoviot zvuk e stopati posilen od brm~eweto na muvata. Toa e zatoa {to nie sme edno so na{eto sopstveno telo.

Mo`ebi }e mislite deka e neu~tivo ako go spodelam ova so vas, no bi sakal da vi dadam nekolku primeri. Vie go koristite toaletot sekoe utro. Koga odite po nu`da, dali nosite gas-maska? Ova ne{to ne e za smeewe, tuku e seriozna rabota. Ako ste blisku do nekoj {to vr{i nu`da, vie brzo }e se oddale~ite na dobro rastojanie od nego. No, mirisot na va{iot sopstven izmet duri i ne go zabele`uvate. Toa e bidej}i materijata od va{iot izmet e edno so va{eto telo. Poradi toa, vie i ne ~uvstvuvate deka e toa valkano.

Koga ste bile mali, dali nekoga{ ste probale isu{ena sluz od va{iot nos? Dali e taa slatka ili solena? Solena e, neli? [tom mo`ete da odgovorite na ova, mora da ste ja probale! Zo{to ne ste po~uvstvuvale deka e valkana? Toa e zatoa {to taa bila del od va{eto telo. Pre~esniot Mun sfati ne{to {to nikoj vo svetot ne go znae{e.

Koga se iska{luvate, ponekoga{ ja goltate sluzta, neli? [to e so vas - koi ste denes ovde? Dali nekoga{ ste go imale toa iskustvo? Bidete iskreni. Zo{to ne ~uvstvuvate deka e toa ne~isto? Zatoa {to sluzta bila edno so va{eto telo. Site nie jademe tri obroci dnevno: pojadok, ru~ek i ve~era. Ako odite triesetina santimetri podolu od va{ata usta, tamu ima fabrika za |ubrivo. Jadej}i tripati na den, nie obezbeduvame surovini za taa fabrika. Koga go znaete ova, mo`ete li sé u{te da vnesuvate hrana vo va{ata usta? Nie znaeme deka ima fabrika za |ubrivo vo na{iot stomak, no `iveeme bez da go ~uvstvuvame nejzinoto prisustvo. Zo{to ne ja ~uvstvuvame taa fabrika? Zatoa {to sme edno so nea. Na istiot na~in, nie imame qubov, `ivot, krvna loza i sovest, no bidej}i tie se soedineti so nas vo ramnote`a, ne gi ~uvstvuvame, kako {to ne go ~uvstvuvame ni atmosferskiot pritisok {to né opkru`uva.

Isto kako nas, i Bog ima qubov, `ivot, krvna loza i sovest, no Toj ne mo`e sam da gi po~uvstvuva. Bidej}i tie se vo celosna ramnote`a, Toj ne gi ~uvstvuva. Toa e pri~inata zo{to na Boga, isto taka mu treba objekt- partner. Od ovaa perspektiva ja razbirame neophodnosta od objekt-partner. Koga nekoj e sam, toj ne mo`e da se ~uvstvuva sebesi. No, koga ma` }e se pojavi pred nekoja `ena, i `ena }e se pojavi pred nekoj ma`, stimulacijata na qubov i krvna loza }e izbuvne kako molwa i grom. Mora da bidete napolno svesni za ova. Site nie `iveevme bez da ja znaeme ovaa vistina. ~ovekot ne sfatil deka na Boga apsolutno mu treba negoviot quboven partner.

Toga{, koj e qubovniot partner na Boga? Dali e toa majmunot? Ako ~ove~kite su{testva se rezultat, mo`e li majmunot da bide su{testvoto {to e pri~ina za nas? Mo`at li majmunite da bidat na{i pradedovci? Nemojte ni da zboruvate za takva besmislica! So cel `ivotot da zapo~ne od ameba i da ja dostigne ~ovekovata forma, toj mora da pomine niz portite na qubovta na iljadnici nivoa. Dali `ivotot avtomatski napreduva? Apsolutno ne. Istovo va`i i za site su{testva. Podelbata na vidovite e mnogu striktna. Nikoj ne mo`e da ja naru{i taa podelba.

Ako materijalistite, koi veruvaat deka majmunite se na{i predci, vkrstat ~ovek i majmun, dali smetate deka }e se pojavi nova forma na `ivot? Nema da im uspee, bez razlika kolku iljadnici godini se obiduvaat. Zo{to nema toa da uspee? Morate da razmislite.

Toga{, {to mu treba na Boga? Koj del od va{eto telo Nemu mu treba najmnogu? Va{ite o~i? Race? Va{ite pet setila? Vo Nego postoi i ma{kost i `enskost, no kako Nebeski Tatko, Toj e vo polo`ba na ma{ki subjekt. Imaj}i go ova na um, zar ne bi rekle deka na Boga mu treba quboven partner?

Toga{ koj ili {to vo Negovata kreacija mo`e da bide Negov quboven partner? Dali e toa samo ma`ot? Ili, dali `enata sama mo`e da stane quboven partner na Boga? Kakov partner saka Bog? Dali Nemu mu treba partner so golemo bogatstvo? Dali Nemu mu treba partner so znaewe, ili partner so golem avtoritet? Ne, niedno od ovie ne{ta ne e va`no. Bog saka quboven partner. Spored toa, Bog saka da se pojavi i da né sretne vo mestoto kade {to, kako soprug i sopruga, stanuvame edno preku na{ite polovi organi.

Zo{to vo toa mesto ma`ot i `enata stanuvaat edno so Boga? Zatoa {to qubovta e apsolutna, a toa e mestoto kade {to ma`ot i `enata ja imaat apsolutnata `elba da stanat edno. Horizontalno gledano, ma`ot, koj e plus, mu prio|a na toj centar, a `enata, koja e minus, isto taka mu prio|a na toj centar. Vo Boga, isto taka, ma{kite i `enskite karakteristiki stanuvaat edno kako plus i minus. Toa edinstvo vo Boga kako pogolem plus, stanuva edno so pogolemiot minus, imeno - edinstvoto na ma`ot i `enata. Zna~i, pra{aweto se sveduva na uslovite pod koi toa edinstvo mo`e da se postigne.

[to e brak? Zo{to brakot e va`en? Brakot e va`en zatoa {to toa e patot za nao|awe qubov. Toa e patot za sozdavawe `ivot. Toa e patot kade {to `ivotite na ma`ot i `enata se obedinuvaat. Toa e mestoto kade {to lozata na ma`ot se kombinira so lozata na `enata. Od brakot proizleguva istorijata, od brakot se pojavuvaat narodi i zapo~nuva idealen svet. Bez brakot nema zna~ewe postoeweto na poedinci, narodi i idealen svet. Ova e formulata. Ma`ot i `enata moraat apsolutno da stanat edno. Roditelite i decata moraat da stanat apsolutno edno so Boga, da go sakaat i da `iveat i umrat so Nego. A koga tie }e umrat, }e otidat vo duhovniot svet na mestoto {to se vika Nebo. No, nitu eden poedinec, semejstvo ili narod ne go ispolnile toj ideal. Svetot i ~ove{tvoto go nemaat ispolneto toj ideal, i zatoa Nebeskoto carstvo koe Bog go posakuva e prazno. Nikoj dosega ne vlegol vo Nebeskoto carstvo.

Od ovaa perspektiva, mo`eme da vidime deka Isus do{ol kako Spasitel na ~ove{tvoto, no ne mo`el da vleze vo Nebeskoto carstvo. Namesto toa, Toj oti{ol vo Rajot. Za da vleze vo Nebeskoto carstvo, Isus moral da sozdade semejstvo. Zatoa Isus saka da dojde povtorno. Isus trebalo da se o`eni, da sozdade semejstvo, da mu slu`i na Boga i da `ivee so Nego vo toa semejstvo, a potoa da vleze vo Nebeskoto carstvo so toa semejstvo. Toj ne mo`el da vleze vo Nebeskoto carstvo sam. Zatoa, vo Biblijata se veli: "Sé {to }e svrzete na zemjata, }e bide svrzano i na neboto; i sé {to }e razvrzete na zemjata, }e bide razvrzano i na neboto". Morame da gi re{ime problemite na zemjata. Bidej}i bolesta zapo~nala na zemjata, taa mora da bide izle~ena na zemjata.

~ove{tvoto poteknuva od padot. Poradi toa nie `iveeme vo podra~jeto na padot i ne mo`eme da vlezeme vo Nebeskoto carstvo bez da napravime osnova za da se izdigneme nad toa podra~je. ~ovekot vo podra~jeto na padot mora da go uni{ti toa podra~je, bez ogled kolku e toa te{ko. Zatoa Isus rekol: "Koj }e go za~uva `ivotot svoj, }e go zagubi, a koj }e go zagubi `ivotot svoj zaradi Mene, }e go najde". So cel da go pomineme ovoj pat na smrtta, mora da go probieme i da se izdigneme rizikuvaj}i gi na{ite `ivoti.

Va{ite semejstva se vo podra~jeto na padot. Va{ite rodovi i narodi - isto taka. Morate da se borite i da pobedite. Padot se slu~il vo semejstvoto na Adam. Dali Adam i Eva imale deca pred da bidat isterani od Edemskata gradina ili potoa? Tie imale deca otkako bile isterani. Go sozdale svoeto semejstvo bez nikakov odnos so Boga. Kako mo`ete da pojdete vo Nebeskoto carstvo bez da go znaete ova? Toa e nezamislivo. Ne mo`ete da go ostvarite sovr{eniot ideal so neznaewe. Ova e moe predupreduvawe do vas.

Molete se da doznaete dali zborovite na pre~. Mun se vistiniti. Nikoj ne znae kolku te{kotii prebrodiv so cel da go najdam ovoj pat. Iako ne storiv nikakvo zlodelo, stradav niz {est razli~ni zatvori za da go najdam ovoj pat. Preku ovaa vistina, jas sum sposoben da gi ispravam i obrazuvam skapocenite mladi lu|e za eden ~as. Nekoi lu|e velat deka im gi ispiram mozocite na mladite, no vsu{nost jas gi prosvetuvam so logi~na vistina. Ateistite zamol~ija otkako ne uspeaja nau~no i logi~no da ja doka`at nevistinata deka Bog ne postoi. Od druga strana, nekoi hristijani ne' obvinuvaat i se obiduvaat da ne' uni{tat, velej}i deka sme eretici bidej}i na{ite doktrini se razlikuvaat. No, vo slu~ajov, ova takanare~eno ereti~ko u~ewe e na stranata na vistinata.

Satanata mrazi sé {to e na Bo`jata strana, a Bog mrazi sé {to e na stranata na Satanata. Dali nekoj vo svetot go sakal pre~. Mun? Vie dojdovte ovde samo zaradi toa {to ste razbrale {to pravi pre~. Mun. Ne dojdovte bez da go znaete toa.

Mladinata vo porane{niot Sovetski Sojuz isto taka vide i nau~i {to pravi pre~. Mun. Zhiveej}i vo ideolo{ki vakuum, tie sega intelektualno se opremuvaat sebesi so obedinuva~ka perspektiva preku opse`ni tekstovi za etika vo osnovnite i srednite u~ili{ta, na univerzitetite, pa duri i vo zatvorite. Tri iljadi i {estotini u~ili{ta vo porane{niot Sovetski Sojuz koristat takvi tekstovi. Tie veruvaat deka moite u~ewa go nudat edinstveniot na~in da se nadmine koruptivnoto vlijanie na dekadentnata zapadna kultura na homoseksualnost i sloboden seks. Tie proglasuvaat: Nie morame da ja nadmineme Amerika, koja mu se sprotivstavuva na pre~. Mun! Tie sakaat da ja prestignat Amerika vo sledeweto na pre~. Mun.

Dami i gospoda, go sakate li Boga? Dali Bog bi se raduval gledaj}i go pre~. Mun kako gi pravi ovie raboti? Dali mo`e u~eweto na Vatikan da se harmonizira so u~eweto na pre~. {uler, koj isto taka prisustvuva{e na Osnova~kiot sobir na Semejnata federacija za svetski mir? Nivnite u~ewa se razli~ni. Toga{, pra{ajte go Boga ~ie u~ewe e vistinito. Kakva korist mo`am da imam jas ako vi ka`am deka va{eto sfa}awe za Isus i za Marija e pogre{no? No morate da razberete eden fakt mnogu jasno: bez da se razvrze na Zemjata, ne mo`e da se razvrze na Neboto. Pre~. Mun, koj go znae{e ova vo mladosta, go posveti celiot svoj `ivot da odi po ovoj pat za nivnoto osloboduvawe.

Dali Isus trebalo da se o`eni? Isus trebalo da se o`eni. Dali Isus e `ena ili ma`? Ako ima nekoja `ena svetica, zar Isus ne bi posakal da se o`eni so nea? Za vreme na sozdavaweto na Adam i na Eva, Bog im gi podaril nivnite polovi organi. Zo{to Toj bi go storil toa? Dali Bog bi gi ven~al koga }e dostignat zrelost ili ne?

Problemot le`i vo nivniot pad. Poradi padot, nivnata krvna loza se promenila od Bo`ja vo satanska. Zatoa, Bog gi izbrkal od Edemskata gradina. Vsu{nost, Adam i Eva trebalo da stanat Bo`je telo, vo pozicija na Bo`ja nevesta. Padot, na nekoj na~in, vnel bolest vo Bo`jeto telo i ideal, za{to Adam i Eva se odnesuvale kako neprijateli na Bog. Mo`ete li da si zamislite kolku stradalo Bo`jeto srce dodeka Toj gledal kako ova se slu~uva? ~ovekoviot pad e grobot vo koj vie se zakopuvate sebesi. Toa bil akt na otu|uvawe. Isto taka, toa bil i korenot na slobodniot seks, kako i izvorot na individualizmot.

Kakva zemja e Amerika denes? Taa stana zemja na ekstremen individualizam, zemja ~ii lu|e gi sledat svoite li~ni interesi, zadovoluvaj}i se sebesi, al~ni, praktikuvaj}i sloboden seks. Dali Bog gi saka tie ne{ta? Koja e celta na takvite ekstremni individualisti? Tie gi napu{taat Neboto i Zemjata, svetot, narodot, op{testvoto, svoite semejstva pa duri i svoite babi i dedovci. Pokraj toa, tie gi gubat svoite roditeli i bra}a i sestri. Poradi toa, tie `iveat kako ~ergari i skitaat naokolu kako hipici, nemaj}i mesto kade da odat koga vrne i sne`i. Pa taka, tie se prinudeni da gi zavr{at svoite `ivoti so samoubistvo. Toa e rezultat na individualizam.

Originalniot um ne saka da go za{titi ovoj ekstremen individualizam i besmislenoto vozvi{uvawe na privatnosta. Originalniot um saka da `ivee primaj}i qubov od Univerzumot, narodot, na{eto selo i na{ite roditeli. No, bidej}i lu|eto odat po sprotivniot pat, nivnata sovest stanuva nefunkcionalna i tie ~uvstvuvaat kontradikcija so svojot sopstven originalen um. Tokmu zatoa sé pogolem e brojot na lu|eto {to pove}e sakaat da umrat otkolku da `iveat i, prakti~no, se samoubivaat zemaj}i droga. Vistinata:"Kje `neete ona {to ste poseale", se doka`uva pred nas.

Kakvo seme Adam i Eva poseale vo Edemskata gradina? Toa bilo semeto na slobodniot seks. Mo`e li toa da se odre~e? Toa e pri~inata poradi koja tie gi pokrile dolnite delovi od teloto. Zar ne e vistina deka duri i decata znaat deka mora da se prikrijat, na primer, otkako jadele slatki {to gi sokrile nivnite roditeli? Ova e funkcijata na ~ovekovata priroda. Ako plodot na Drvoto na poznavawe na dobroto i zloto bil vistinski plod, toga{ Adam i Eva }e si gi pokriele svoite usti ili race. Pa, zo{to si gi pokrile dolnite delovi?

Pre~. Mun e inteligenten ~ovek. Zatoa i go pravam ona {to go pravam. Ne mo`e da se odre~e deka pri~ina za padot bil bludot. Za da se popravi gre{kata na Adam i na Eva, mnogu logi~no e da se re~e deka morame da trgneme po pat 180 stepeni razli~en od patot na padot. Poradi padot, nie nasledivme loza na patekata kon Pekolot. Ova e pri~inata zo{to Mesijata mora da dojde.

Mesijata doa|a kako sopstvenik {to treba da sozdade semejstvo vo Edemskata gradina, onaka kako {to bilo prvobitno planirano od Boga. Mora ova jasno da go razbereme. Mora da bide logi~no. Mesijata prvo treba da sozdade semejstvo koe }e mu slu`i na Boga. Preku ova semejstvo, toj treba da vospostavi narod. Poradi toa, semejstvoto e klu~ot. Zasnovano vrz Mesiinoto semejstvo, treba da ima proces na kalemewe. Problemot e - koj mo`e da me spasi od ovoj svet na smrtta? Toa e pri~inata zo{to se odi po sprotivniot pat.

Poglednete ja erata na Stariot zavet. Nadomestot se vr{el zasnovano vrz principot oko za oko, zab za zab. Poglednete ja Rebeka, `enata na Isak. Neli e taa onaa {to go ukrala blagoslovot za Jakov, izmamuvaj}i go svojot postar sin Isav i svojot sopstven ma` Isak? Zo{to Bog bi sakal takva `ena? Kako mo`eme da imame vera vo takov Bog? Nikoj dosega ne odgovoril na ovie pra{awa. Pre~esniot Mun e prvata li~nost {to gi dava odgovorite, zatoa {to pre~. Mun gi znae Bo`jite tajni.

Sega da ja otkrieme linijata {to gi deli Neboto i Pekolot. Dali e taa gore, vo vozduhot? Kade e? Toa e va{iot polov organ. Ova e seriozna rabota. Ova gi ima prevrteno Neboto i Zemjata naopaku. Koj mo`e ova da go odre~e? Ova e objasneto vo glavata za ~ovekoviot pad vo Bo`estveniot princip, u~eweto na pre~. Mun. Ako se somnevate vo toa, pra{ajte go Boga. Ne mo`ete da go odbiete Bo`estveniot princip na pre~. Mun, koj ima sodr`ina {to gi nadminuva site va{i soni{ta, prezentirana preku logi~ni objasnuvawa i so dobro podredena struktura.

Ako se pra{uvate dali pre~. Mun }e odi na Neboto ili vo Pekolot, }e doznaete koga }e umrete i pojdete vo duhovniot svet. Morate da razberete deka pre~. Mun ja nadminal smrtta stotici pati so cel da go najde ovoj pat. Pre~. Mun e ~ovekot koj go dovel Boga do solzi stotici pati. Nikoj vo istorijata ne go sakal Boga kolku {to go saka pre~. Mun. Poradi toa, duri i ako svetot se obide da me uni{ti, pre~. Mun nikoga{ nema da propadne. Toa e zatoa {to Bog me {titi. Ako za~ekorite vo podra~jeto na vistinata {to ja u~i pre~. Mun, vie isto taka }e dobiete Bo`ja za{tita.

Koga poloviot organ se koristi na istiot na~in kako koga slepiot ~ovek skita bescelno i bez nasoka, toj bez somnevawe }e ve odvede, kako negov sopstvenik, vo Pekolot. Na istiot na~in, ~ovekot }e bide odveden visoko na Neboto koga toj ili taa go koristi poloviot organ vo soglasnost so standardot na Bo`jata apsolutna qubov. Ova e jasen zaklu~ok.

Denes, se soo~uvame so seriozen problem na mladinata, bidej}i Adam i Eva vo senkata na Edemskata gradina go poseale semeto na slobodniot seks preku nivniot pad, za vreme na nivnata mladost. Vo Poslednite denovi, vreme na `etvata, mora da postoi svetskiot fenomen na nekontroliran sloboden seks me|u mladinata.

Satanata znael deka Gospodarot na vtoroto pri{estvie }e dojde vo Poslednite denovi so strategija da go spasi ~ove{tvoto koe e vo podra~jeto na padot, so toa {to }e go izdigne vo podra~jeto na apsolutnata qubov zasnovana vrz Bo`jata Vistinska qubov. Satanata ne mo`e da najde nieden drug standard na qubov osven slobodniot seks, onoj {to arhangelot go vnel vo Edemskata gradina. Poradi toa, nie gledame deka celiot svet e soble~en i so slobodniot seks e turnat vo nasoka na smrtta. Celoto ~ove{tvo e prinudeno da odi po ovoj pat vo Poslednite denovi, kako potomstvo na arhangelot. Bidej}i dene{noto ~ove{tvo poteknuva od Adam i Eva, koi padnale pod vlasta na Satanata vo Edemskata gradina, Satanata hrabro mo`e da tvrdi pred Boga deka toj ima pravo da pravi {to saka so site ma`i i `eni na ovoj svet.

Bog znae {to saka Satanata. Preku slobodniot seks, Satanata saka da go zapre i posledniot ~ovek od vra}awe kon Boga. So drugi zborovi, Satanata saka da go uni{ti celoto ~ove{tvo i da sozdade pekol na Zemjata. Zar ne e svetot vo koj `iveeme denes pekol na Zemjata? Tokmu zatoa, nie }e go najdeme patot kon Neboto odej}i 180 stepeni sprotivno od nasokata na ovoj pekol na Zemjata. Koga Gospodarot na vtoroto pri{estvie }e dojde, }e ni go poka`e toj pat, kako na~in da se spasi ovoj svet i da né povede kon Neboto.

Toga{, koj e patot {to e 180 stepeni sprotiven od patot na slobodniot seks? Patot na slobodniot seks e postaven zaradi la`nite roditeli. Spored toa, Vistinskite roditeli mora da dojdat da go ispravat pogre{niot pat. Bog ne mo`e da se vme{a! Nikakov avtoritet, nitu pak voena, ekonomska ili politi~ka sila ne mo`e da go stori toa. Seto toa e predizvikano od la`nite roditeli. Zatoa se potrebni Vistinskite roditeli da go rasporat so skalpel. Samo ako Vistinskite roditeli operiraat so nivniot skalpel ~ove{tvoto mo`e da se spasi.

Onoj {to gre{el treba da go otplati grevot. La`niot brak, koj ja izopa~il krvnata loza za 180 stepeni, se slu~il vo semejstvoto. Poradi toa, Vistinskite roditeli treba da dojdat i da podarat brak {to e vo nasoka 180 stepeni sprotivna, so cel da go otvorat patot kon Neboto.

Toga{, {to o~ekuval Bog od Adam i Eva? Bog o~ekuval apsoluten seks od niv. Vie svetski lideri, koi ste sobrani ve~erva ovde, ve molam nau~ete ja ovaa vistina i odnesete ja nazad vo va{ite zemji. Ako zapo~nete kampawa da obezbedite apsoluten seks vo va{ata zemja, va{ite semejstva i va{iot narod }e trgnat pravo kon Neboto. Koga postoi apsoluten seks, avtomatski }e se pojavat apsolutni dvojki. Zborovite kako sloboden seks, homoseksualec i lezbejka prirodno }e is~eznat.

Pre~. Mun go `ivee{e celiot svoj `ivot nadminuvaj}i stradalni~ki pat so cel da inicira vakov vid na dvi`ewe niz celiot svet. Sega dojde vremeto pre~. Mun da trubi so fanfarite na pobedata i da go pridvi`i celiot svet. Poradi toa jas sum mu blagodaren na Boga.

Semejstvoto gi gradi temelite na patot za svetski mir. Semejstvoto, isto taka, mo`e da go uni{ti toj pat. Vo semejstvoto na Adam e uni{tena osnovata na ~ovekovata nade` i sre}a. Poradi toa, koga }e ja vospostavime Semejnata federacija za svetski mir, }e bide otvoren patot {to odi 180 stepeni sprotivno od satanskiot svet, a za toa ne mo`eme poinaku otkolku da bideme blagodarni na Boga. Bez sledewe na ovoj pat nema sloboda, sre}a, nitu ideal!

Bi sakal da se centrirate na apsolutniot, unikatniot, nepromenliviot i ve~niot polov organ, i da go koristite ova kako va{a osnova vo sledeweto na Boga. Mora da sfatite deka ovoj organ treba da stane osnovata za qubov, `ivot, krvna loza i sovest. Isto taka, treba da razbereme deka Bo`joto carstvoto na Zemjata i na Neboto }e zapo~ne vrz ovaa osnova.

Ako site ma`i i `eni priznaat deka nivniot polov organ pripa|a na nivniot bra~en sopru`nik, site }e navedneme glava i }e staneme pokorni koga ja primame qubovta na na{iot sopru`nik. Qubovta doa|a kon vas samo od va{iot partner. Ne postoi druga qubov osven qubovta za dobroto na drugite. Morame da zapomnime deka mo`eme da najdeme apsolutna qubov onamu kade {to apsolutno `iveeme za dobroto na drugite. Koga }e se vratite doma, treba da o~ekuvate da vodite vojna protiv satanskiot svet.

Kade i da odite, ve molam obidete se da ja {irite porakata na pre~. Mun, preku televizija ili drug medium. Nikoga{ nema da propadnete. Kakva sila mo`e da go prenaso~i ovoj svet na Pekolot? Nevozmo`no e da se postigne toa, osven ako ne go koristime na{iot polov organ vo soglasnost so apsolutniot, edinstveniot, nepromenliviot i ve~niot standard zasnovan vrz Bo`jata vistinska qubov koja{to e apsolutna, edinstvena, nepromenliva i ve~na qubov. Bog e vistinskiot sopstvenik na polovite organi.

Ajde da odime napred site zaedno za ovaa zaedni~ka cel. Ajde da staneme predvodnici koi }e ja sprovedat Bo`jata vistinska qubov. Ova e vistinskata misija na Semejnata federacija za svetski mir. Sega, ve molam, vratete se vo svoite domovi i potvrdete so va{ite sopru`nici deka va{ite polovi organi se apsolutni, edinstveni, nepromenlivi i ve~ni. Proglasete deka ona {to e va{e, vsu{nost e na va{iot sopru`nik i ona {to va{iot sopru`nik go za{tituval tolku dobro se' dosega e vistinski va{e. I, ve molam, dajte zavet deka }e go `iveete va{iot `ivot so blagodarnost i vo ve~no slu`ewe na va{iot sopru`nik. Vo takvi semejstva, Bog }e prestojuva ve~no i, zasnovano vrz niv, svetskoto semejstvo }e po~ne da se zgolemuva. Iskreno se nadevam deka sekoj od vas }e u~estvuva vo sledniot ven~alen blagoslov od tri milioni i {estotini iljadi parovi. Pravej}i go toa, }e formirate vistinsko semejstvo koe mo`e da se registrira vo Bo`jeto carstvo na Zemjata.

Mnogu vi blagodaram. Amin!