Index

Budskap fra den åndelige verden

2.  

Buddhas budskap til buddhister og troende fra andre religioner

Jeg vil gjerne få formidle mitt foreløpig siste budskap til religiøse mennesker på Jorden, spesielt til buddhister. Som Jesus nevnte, arbeider vi, grunnleggerne av fire verdensreligioner, som representanter for alle større religioner, for verdensfred og menneskehetens frelse. Dette er kanskje vanskelig å forstå for mennesker på Jorden. I den åndelige verden kommer grunnleggerne av fire store verdensreligioner og andre hellige og vise ofte sammen til seminarer, der vi ikke er uenige eller i konflikt med hverandre.

Før vi kom på seminarene, ble vi hver for oss undervist flere ganger i De guddommelige prinsipper og relaterte temaer. Var det lett å arrangere slike sammenkomster for grunnleggerne av religioner? Det var mulig bare etter mye bønn og etter at spesielle betingelser var blitt oppfylt. Hele tiden var det nødvendig med en grundig vurdering og analyse av det nødvendige forberedelsesarbeidet. Nå kan vi, basert på disse seminarene, diskutere som medlemmer av én og samme familie. Vi har ingen konflikter som kommer av religiøse fordommer. Hver gang vi kommer sammen på denne måten, omfavner Gud oss med et strålende lys, før han sakte forlater oss i en vennlig atmosfære. Han fryder seg over å se oss samlet slik.

Kjære buddhister, Jesus selv vitnet om at han hadde en messiansk oppgave i Det nye testamentes tidsalder. Det jeg gjorde, var noe lignende. Ifølge Bibelen skal Det fullførte testamentes tidsalder komme etter Det gamle og nye testamentes tidsaldre. Hver gang en viss tidsalder i Guds enorme gjenoppreisningsarbeid begynte, styrte Gud arbeidet på en ny måte basert på en ny sentral person.

Selv om min vei som Buddha ikke var del av hovedstrømmen innen Guds gjenoppreisningsarbeid, er det en ubestridelig kjensgjerning at jeg strebet etter å veilede folk til det gode. Jeg mener dessuten at å oppmuntre buddhister til et sølibat liv, mens de ventet på den rette tidsalder, var et effektivt virkemiddel i deres åndelige opplæring og utvikling, selv om buddhismen ikke var noen direkte vei til Gud. Hvis vi tar utgangspunkt i den kristne historie, levde jeg på Jorden i Det gamle testamentes tidsalder. Dette er kanskje noe nytt for dere, men selv om min lære ble ganske innflytelsesrik, var på den tiden fordelene man kunne høste fra den tidsalderen i Guds frelsesarbeid meget begrenset.

Kjære buddhister, Jeg sier ikke at deres levemåte til nå har vært feil. Akkurat som Jesus gjorde også jeg i min tid mitt beste for å lede menneskeheten i riktig retning. Men etter hvert som tiden gikk, ble det nødvendig å gå løs på nye oppgaver for å frelse menneskeheten. Det jeg nå forsøker, er å få buddhister med opplæring i mine metoder i åndelig utvikling til å tilpasse seg noe nytt. Jeg ber dere studere Enhetsprinsippene, som inneholder mange sannheter som også preger buddhismen. Vær ikke for dypt opptatt av gammeldagse idéer og begreper. Jeg ber dere akseptere dette nye uttrykket for sannheten og importére det inn i buddhismen. Da er jeg sikker på at en fantastisk troens vei vil åpne seg for dere.

I denne tidsalderen er pastor Sun Myung Moon den Buddha dere har ventet på. Jeg ber dere besøke et helgenskrin og på et slikt hellig sted, som buddhister, legge de rette betingelser for å forstå alt dette. Tiden er kommet for at dere må handle i samsvar med den høyeste standard av buddhistisk integritet (rettskaffenhet). Jeg ber dere om å ikke avvise den nye Buddha, som står fram i Det fullførte testamentes tidsalder. Jeg ber dere om å ikke forkaste sannheten han lærer.

Mange buddhister som har utviklet sin åndelighet, praktiserer menneskekjærlighet. Vis verden hvilken dyd slik kjærlighet er. Se ikke etter feil hos andre, men gå fram med ydmykhet og klokskap. Hva er sannhet? Retningslinjene for oss mennesker kan forandre seg. Det kommer an på hvilken historisk epoke man lever i. Se bare på naturens verden. Alt Gud skapte kan tilpasse seg omgivelsene, både hva farge og størrelse angår, men artene forblir. Hvem kan bringe stemmen fra det opprinnelige sinn til taushet? Det er den som får oss til å strebe etter å leve et religiøst liv. Men hvordan vi lever våre liv, varierer fra menneske til menneske, alt etter hvor sterk stemmen fra det opprinnelige sinn er. Et slikt mangfold av levemåter gir dessuten Gud mange forskjellige ting å fryde seg over.

Vær derfor ikke fastlåst i gammeldagse idéer. Utvid horisonten din hva idéer og synspunkter angår. Hvis jeg sa til dere at Jesus og Buddha kommer godt ut av det med hverandre og er som brødre, ville dere buddhister ikke tro meg. Men det er ikke opp til meg. Gud vil at vi arbeider sammen side om side. Hva tror dere Jesus kaller Buddha? Når Jesus sier Buddha til meg, sier han det med et smil og med en blid stemme. Han er alltid ydmyk. Når Buddha sier noe til Jesus, responderer Jesus alltid på en positiv måte, med et muntert og fornøyd uttrykk, og sier, ”Korrekt” eller ”Det stemmer” eller ”La oss gjøre det”.

Kjære buddhister og kristne, Idet vi i himmelen er skjønt forent og arbeider for en verden med fred, burde ikke også Jorden bli forent? La det nye uttrykket for sannheten forene oss nå i denne nye tidsalderen. Pastor Sun Myung Moon er lederen for Det fullførte testamentes tidsalder. Han er den Buddha dere venter på. Dette er konklusjonen vi er kommet fram til på disse seminarene med de fire grunnleggerne av verdensreligioner. La oss nå befri Gud ved å skape enhet mellom buddhismen og kristendommen.

6. april 2001


Top  TopBudskap fra den åndelige verdenNeste next

Innhold | pastor Moon | Nyheter | Velsignelsen | Familieforbundet | Kvinneforum | Den Forente Familie | Prinsippene
C.A.R.P | Prosjekter | Ren Kjærlighet | Den åndelige verden


ENHETSBEVEGELSEN
Colbjørnsensgate 8c, 0256 Oslo
Tel  22 55 39 75
Fax  22 44 85 34
Hovedansvarlig:  Knut Holdhus

E-mail:  enhet@c2i.net
Copyright © 1999-2004,
FFWPU - Int.  All rights reserved