Index

Budskap fra den åndelige verden

3.  

Konfutse sitt budskap til konfutsianister og alle mennesker på Jorden

For å ta vare på sitt fysiske liv bestemmer folk på Jorden seg for å følge visse regler og lever i samsvar med disse. Det mennesket har forstått, har vært begrenset til å omfatte hva det kunne oppfatte med sine fysiske sanser. Dets virkelighetsforståelse og måte å løse sine problemer på var begrenset av hva det kunne se og høre. Selv om grunnleggerne av fire verdensreligioner nå detaljert åpenbarer det de har lært på disse seminarene i den åndelige verden, er det for mennesker på Jorden usynlige ting det dreier seg om og følgelig noe de ikke lett kan akseptere.

  Men grunnleggerne av de fire store verdensreligioner og andre hellige og vise her i den åndelige verden har kjempet mer enn andre for å frelse menneskeheten. Blant dem er det vel bare Jesus som er Messias, men alle har de frivillig gitt avkall på et komfortabelt fysisk liv for å hjelpe sine medmennesker. De hadde aldri en overfladisk innstilling til livet, men talte sannheten og var opptatt av å lære den bort og på den måten vise folk veien til et bedre liv. Det er mennesker med en slik innstilling som er samlet her.

Selv etter at de hadde ofret sitt fysiske liv, brydde de seg om og elsket sine etterfølgere på Jorden like høyt som seg selv. Fordi de gjorde sitt beste og arbeidet hardt for å veilede sine etterfølgere i en bedre retning, er de kvalifiserte til å delta på disse møtene.

  Som Jesus og Buddha allerede sa, er den åndelige verden her virkelig harmonisk. Da Jesus introduserte seg til de buddhistiske deltakerne, sa han, ”Når vi nå er samlet her, la oss ha en andaktsstund både på kristent og buddhistisk vis. Og la oss snakke om våre forskjellige syn på det religiøse liv.” Buddha gikk ned på knærne og bøyde hodet til ”jorden” foran de kristne som var til stede, og sa ydmykt, ”Takk for denne anledningen dere har gitt meg til å hilse på dere.” Jesus og Buddha formante så alle til å bli forsonet med hverandre, selv om de trodde på forskjellige ting. Da oppsto det en del bråk i et hjørne av forsamlingen, men Jesus sa med en mild stemme, ”Brødre og søstre, Vi er alle Guds barn og derfor søsken. Tiden er kommet for å vise Gud at det er harmoni blant oss.” Vi fikk nå en rolig og samtidig høytidelig atmosfære. Da viste Gud seg som lys. Han virvlet rolig rundt til å begynne med, men etter hvert fikk han hele området der til å bli fylt med skinnende lys. Alle til stede ble fullstendig overrumplet av den hypnotiserende glansen fra lyset. De visste ikke hva de skulle gjøre.

  På seminarene våre demonstrerte Gud rett som det var sin omsorg for oss. Jeg tror det kommer til å bli flere slike møter Vi er overbeviste om at møtene der grunnleggerne av de fire store verdensreligionene og andre hellige og vise deltar, vil føre til at all maktkamp mellom religioner og denominasjoner vil bli borte. Da vil døren inn til sannheten åpne seg for alle mennesker uansett bakgrunn.

Kjære konfutsianister, Hvordan kan jeg hjelpe dere? I verden er det forskjellige raser, religioner, kulturelle bakgrunner og skikker som forandrer seg med omstendighetene. Likevel er det noe alle har til felles: vår menneskelige identitet. Enten man er hvit, sort eller gul, er det samme måte å behandle en sykdom på. Menneskets anatomiske struktur er nemlig ikke forskjellig fra rase til rase. Hva betyr det? Det betyr at vi alle har samme Skaper. Det er bare én Skaper, Gud. Han er vår Forelder. Tjener og støtter vi ham, vil alt gå bra.

Hvorfor er alt da så komplisert? Helt siden menneskets historie fikk en feil begynnelse, har forskjellig religioner oppstått. Men vi må nå skape religiøs enhet, og derfor sendte Gud pastor Sun Myung Moon til Jorden. Pastor Moon sier ikke at doktrinene hver enkelt religion lærer, er feilaktige, men presenterer i stedet en enkel sannhet som alle kan akseptere. Men problemet er at hver religion fortsatt insisterer på at bare dens lære er korrekt og den eneste riktige vei. Derfor ble alt så komplisert. Så det er klart vi har et akutt behov for å imøtekomme hverandre og være villige til å akseptere andre. Uansett hvor høylydt man diskuterer på Jorden, er likevel representantene for verdensreligionene tett sammensveiset her i den åndelige verden. Sammensveiset på grunn av hva? Det finnes bare én sannhet. Vi er alle fast bestemt på å leve sammen med Gud og tjene og støtte ham som vår Forelder. Hva vil da mine etterfølgere på Jorden gjøre? Det er ikke vanskelig å gjette.

Kjære buddhister, Deres fremste læremester tjener og støtter Gud som hele menneskehetens Forelder. Gud er deres enestående MaitreyaBuddha. Derfor burde dere ikke lenger leve selvsentrert, men i stedet se nøye på hva slags hverdagsliv dere lever på Jorden og forberede dere for et fremtidig liv her i den åndelige verden.

Menneskeheten er ett folk og én slekt. Pastor SunMyung Moon ble sendt for å tjene og støtte bare én Gud og lære menneskeslekten Guds lover. Dere må finne ut hvor mye pastor Moon gjør for å frigjøre menneskeheten, selv om han er over åtti.

  Kjære mennesker på Jorden, Det er her i den åndelige verden dere kommer til å leve i all evighet. Livet på Jorden er ikke annet enn et midlertidig treningssenter. Under innhøstingen beholder man bare det gode kornet. Dere burde derfor leve et modent liv. Kjære etterfølgere av Konfutse, Vennligst søk råd i budskapene fra Jesus, Buddha, Konfutse og andre hellige og vise og ta en vis beslutning for deres egen fremtids skyld.

 7. april 2001.


Top  TopBudskap fra den åndelige verdenNeste next

Innhold | pastor Moon | Nyheter | Velsignelsen | Familieforbundet | Kvinneforum | Den Forente Familie | Prinsippene
C.A.R.P | Prosjekter | Ren Kjærlighet | Den åndelige verden


ENHETSBEVEGELSEN
Colbjørnsensgate 8c, 0256 Oslo
Tel  22 55 39 75
Fax  22 44 85 34
Hovedansvarlig:  Knut Holdhus

E-mail:  enhet@c2i.net
Copyright © 1999-2004,
FFWPU - Int.  All rights reserved