Index

Budskap fra den åndelige verden

4.  

Muhammeds budskap for muslimer og mennesker på Jorden

Da Gud skapte oss mennesker, var planen at hvert individ skulle ha et forhold til Gud og være en kilde til glede for ham. Men stikk i strid med hans opprinnelige plan utviklet menneskehetens historie seg i feil retning fordi de første mennesker falt. Det oppsto splittelse mellom rasene. Forskjellige religioner ble til. Omgivelsene gjorde at forskjellige kulturer utviklet seg. Likevel er det bare én Skaper av menneskeheten: Gud. Hvor vondt det må gjøre i hans hjerte når han må se på en slik splittelse av menneskeslekten i mange raser, religioner og kulturer. Gud er hele menneskehetens Forelder, men når han blir tvunget til å se sine barn slåss hver eneste dag og krangle om hvem som har rett, hvordan må han da føle seg?

Folk på Jorden mangler et helhetsbilde av retningen Guds frelsesarbeid tar, og hvordan dette arbeidet utvikler seg. De forstår heller ikke forholdet mellom Gud og menneske, og derfor har det lenge ikke vært noe harmonisk forhold mellom de forskjellige religioner.

Gud er menneskeslektens Forelder. Hvis vi går de forskjellige læresetninger om sannheten nærmere etter i sømmene, ser vi at de har én felles opprinnelig kilde. Hvilken religion ville f eks lære folk å hedre det onde? Selv om metodene kan variere fra en religion til en annen, er den fundamentale hensikt hos alle religioner å strebe etter det gode. Gud er nemlig det opprinnelige vesen preget av absolutt godhet og kjærlighet, og hver religion lærer om kjærlighet.

Det én religion i bunn og grunn lærer, har derfor mange likhetspunkter med andre religioner. Guds fundamentale ønske nå er å bringe de forskjellige religioners sannheter og doktriner sammen og forene dem. Når det er gjort, kan Gud endelig hvile. Det var nettopp for å skape en slik religiøs enhet at Gud, etter en uendelig lang ventetid, til slutt kunne sende pastor Sun Myung Moon. Gjennom ham ble Enhetsprinsippene åpenbart for at alle religioner skulle kunne bli forent.

Kjære muslimer, Også dere ble født som Guds barn. Jeg håper dere vil forenes basert på én lære av den enkle grunn at den ene Gud vil en slik forening. Gud på Muhammeds tid og Gud nå er den samme Gud, vår uforanderlige Forelder. Tiden er nå inne til å skape en verden med fred og glede oss over at alle mennesker er søsken. Det er det Gud hele tiden vil.

Uten religiøs enhet forblir verdensfred bare en fjern mulighet. Kjære muslimer, Muhammed ber dere innstendig om å ikke bruke vår egen unike tro og våre doktriner til å volde annerledestroende smerte. Aksepter alle med åpne armer og et åpent hjerte og på den måten åpne for å diskutere doktriner og samarbeid. Grunnleggerne av de fire største verdensreligionene står sammen basert på én felles idéplattform. Jesus har akseptert Buddha og Buddha Jesus. Vi har personlig opplevd Gud, som jubler over å se oss alle på samme seminar. Basert på en slik opplevelse besluttet vi oss til å forbli forent med hverandre.

Pastor Sun Myung Moon kom til Jorden for å åpenbare Guds vilje og forene en menneskehet splittet i leire som står fjernt fra hverandre. Pastor Moon står fram som Den sanne forelder. Jeg håper mine etterfølgere også vil akseptere ham med et ydmykt hjerte.

Det er Gud dere har fulgt og tjent. Når dere samarbeider med troende fra andre religioner etter at dere har sagt ja til Guds kjærlighet, vil både Gud og Muhammed rose dere.

Og vær så snill å finne et rolig sted der dere kan lese grundig gjennom Enhetsprinsippene. Muhammed har med et åpent hjerte helt og fullt tatt imot denne læren, etter at han på et seminar forsto at den gir en sann veiledning for hvordan vi bør leve. Jeg skjønner dere ikke klarer det over natten. Men hvis dette er veien alle må gå, håper jeg at ingen av dere mislykkes i å velge den rette og beste livets vei.

9. april 2001


Top  TopBudskap fra den åndelige verdenNeste next

Innhold | pastor Moon | Nyheter | Velsignelsen | Familieforbundet | Kvinneforum | Den Forente Familie | Prinsippene
C.A.R.P | Prosjekter | Ren Kjærlighet | Den åndelige verden


ENHETSBEVEGELSEN
Colbjørnsensgate 8c, 0256 Oslo
Tel  22 55 39 75
Fax  22 44 85 34
Hovedansvarlig:  Knut Holdhus

E-mail:  enhet@c2i.net
Copyright © 1999-2004,
FFWPU - Int.  All rights reserved