Index

Budskap fra den åndelige verden

5.   Sokrates sitt budskap til intellektuelle

Etter at senatorene i Athen hadde forrådt meg, tenkte jeg ofte at det ville ha vært fint om mitt liv kunne ha blitt verdsatt og elsket mer enn mine teorier, som virkelig skaket opp borgerne. Menneskets liv burde ikke bedømmes ut ifra det vi kan se. Selv det minste vesen ble skapt med kjærlighet og omsorg av Gud. Hvor dyrebare og verdifulle vi mennesker da må være, som barn Gud investerte hele sitt hjerte og sin sjel i da han skapte oss, skaperverkets mesterverker!

Selv om vi ble skapt som Guds barn, er det mye vi mennesker har levd i uvitenhet om. Tenk bare på forholdet mellom foreldre og barn på Jorden. Når de er atskilt fra hverandre, hvor mye lengter de ikke da med bankende hjerter etter å få være sammen? Selv Gud ønsker å leve slik. Gud, menneskets Skaper, er kjærlighetens og hjertets opprinnelige kilde. Men fordi de første to mennesker valgte en helt feil retning, har forholdet mellom Gud og menneske vært brutt helt siden de dager mennesket ble skapt. Hva slags hjerte har Gud måttet leve med i en slik situasjon?

Kjære intellektuelle, Dere vet at Sokrates ble forrådt av juryen i Athen. Hvor vondt det gjorde i mitt hjerte! Sorgen jeg følte på grunn av min urettferdige behandling, var ubeskrivelig. Men etter at jeg fant fram til Gud, oppdaget jeg en som er blitt behandlet mye verre enn meg, og som har måttet tåle mer skuffelse og har hatt mye mer å klage over. Det er fordi vi mennesker ikke visste hva slags forhold vi skulle ha til Gud. Hva kunne vel ha vært bitrere, tristere og mer urettferdig. Vi mennesker har ikke kjent vår egen Forelder og heller ikke med hvilken kjærlighet han har omsorgsfullt tatt seg av oss. Vi har dessuten ikke forstått smerten han måtte holde ut så lenge, mens han ventet på at hans barn skulle komme tilbake. Da jeg forsto dette, kunne ikke ord beskrive min sorg.

Kjære intellektuelle, I foreldre-barn-forholdet skryter man av sine kunnskaper og akademiske posisjon? Det viktigste for oss er å gjenopprette og ta vare på forholdet mellom foreldre og barn. Dets verdi er større enn oppdagelsen av hvilke som helst akademiske teorier. Skulle ikke Sokrates vite hvor viktig det er for oss mennesker, spesielt intellektuelle, å ha en posisjon i samfunnet? Husk uansett hvor viktig det er å tjene og ta deg godt av dine foreldre. Akkurat det kan i virkeligheten ikke sammenlignes med noe annet. Unntatt Gud er det egentlig noe annet vi trenger? Når vi sier, ”…er min far/mor og jeg hans/hennes barn”, betyr det at forhold som har med arvelinje å gjøre, gir den høyeste posisjon.

Kjære intellektuelle, Vi trenger vår fysiske kropp bare i vårt jordiske liv. Det samme gjelder for våre kunnskaper og akademiske posisjon. Derfor må dere, selv når dere forbereder dere for å registreres her for deres fremtidige liv, utruste dere med kunnskaper på det indre plan. Uten slik kunnskap, hvis dere plutselig skulle bli atskilt fra den fysiske kroppen, hvor vil deres ånd da havne? Da hjelper det ikke å være beruset av sine akademiske ferdigheter. Dette er noe alvorlig vi må tenke gjennom. Husk at det definitivt finnes en annen verden, og at din ånd vil leve der i all evighet.

Hvis derfor din ånd ikke er forberedt, kan den ikke leve her. Har dere sett tiggere på gaten? De har ofte ikke noe hjem å gå til og holder til hvor som helst ute. Derfor burde dere forberede et trivelig sted i den åndelige verden. Kunnskap på det ytre plan og akademisk status var viktig for meg i mitt jordiske liv, men jeg var egentlig mer opptatt av menneskets indre, åndelige liv og filosofiske sannheter.

Det er helt utrolig hvor mye tid jeg investerte i dette. Fordi jeg hele tiden søkte den indre sannhet om mennesket og ikke var særlig opptatt av vårt korte liv på Jorden, ble jeg gitt denne posisjonen som representant for alle intellektuelle og de som setter det rasjonelle høyest. Hvordan er det mulig at det ikke er noen prisutdeling for ens bevisste anstrengelser for å kvalifisere seg for den evige verden? Det er her, der vi kan leve i evig lykke, du høster fruktene av dine anstrengelser og av å ha arbeidet hardt og investert deg.

Jeg ble testet flere ganger før jeg kunne sende dette budskapet. Hva slags tester var det? Jo, her i denne verden, som på Jorden, lever folk på vidt forskjellige måter. Som på Jorden er det også mange forskjellige religiøse grupperinger. En dag deltok jeg på et seminar for intellektuelle, der jeg hørte et foredrag om De guddommelige prinsipper med tittel: ”Veien å gå for intellektuelle.” Jeg ble konfrontert med et nytt uttrykk for sannheten, som virkelig åpnet øynene mine med klare svar på livets fundamentale spørsmål. Jeg følte meg som et nytt menneske, helt transformert, men denne drastiske forandringen i meg var en stor utfordring for min stolthet. Mange ganger ristet jeg på hodet og forsøkte å nekte at det var sant det jeg hørte. Jeg håpet også at det ikke var sant. Og da jeg oppdaget selve kilden til dette utrolige uttrykket for sannheten, oppsto det en kamp og gnisninger i mitt hjerte. Jeg følte min verdighet og autoritet som intellektuell bli kastet ut vinduet. Jeg skammet meg over meg selv og min reaksjon.

Men er det noe man kan gjøre med sannheten? Sannhet er sannhet uansett. Etter å ha innsett det måtte jeg pent svelge min intellektuelle stolthet. Jeg bestemte meg for å investere meg fullt og helt for dette uttrykket for sannheten. Slik ble jeg testet før jeg kunne sende dette budskapet til intellektuelle på Jorden.

Kjære intellektuelle, Selv om jeg var i stand til å mobilisere all min intelligens og fornuft, ville jeg komme sørgelig til kort overfor Gud. Kunne Gud ha skapt alt på måfå, uten noen plan? Selv om jeg kunne selge min intelligens og mine evner, ville jeg ikke [få nok for dem til å] kunne kjøpe Guds intelligens og evner. Uansett hvor stor vitenskapens makt er, kan den likevel ikke forandre på naturlovene. Gud selv er mesteren bak de vitenskapelige lover. Sokrates har oppdaget noe som ikke kan beskrives med ord, nemlig Guds mektighet og guddommelighet.

Ikke nok med det: Hun som skriver ned budskapet mitt, er et menneske med fysisk kropp, mens jeg er ånd, som holder til i den åndelige verden. Er dere intellektuelle i stand til å forstå det? Slik kommunikasjon er bare mulig på grunn av Guds makt og evner. Fordi tiden er moden for det, lar Gud meg åpenbare himmelens hemmeligheter til folk på Jorden, slik at de når tiden kommer, har den nødvendige veiledning for å havne på rett sted her.

Her i den åndelige verden er det lett å overvinne vansker, ettersom folk her allerede har både forstått og fått bekreftet Guds situasjon. De går i tillegg i samme retning som Gud. På Jorden er imidlertid situasjonen meget komplisert simpelthen fordi det er ingen enighet om hva som er riktig retning.

Kjære intellektuelle, Gud sliter med å veilede sine barn i riktig retning og benytter seg av forskjellige metoder. Mine damer og herrer, Har dere noensinne sett Gud? Han er usynlig og uten form. Likevel har han i tusenvis av år målbevisst konstant strebet etter å gjenoppreise sine barn. På grunn av sin uforanderlige streben sendte Gud pastor Sun Myung Moon til Jorden som sin representant og ga oss De guddommelige prinsipper. Gud vil at vi skal finne den riktige retning mens vi lever på Jorden. Boka ”En detaljert forklaring av De guddommelige prinsipper” ble ikke skrevet basert på hva et menneske har tenkt opp eller sluttet seg til ved hjelp av menneskelig fornuft. Det er en bok som viser hvordan vi blir frelst. Pastor Moon måtte kjempe en grusom kamp mot Satan for å oppdage innholdet i boka. Han fikk absolutt alt som står i boka bekreftet av Gud som sannhet. Boka inneholder alt. Les den grundig. Intellektet ditt er i stand til å oppdage i hvilken grad du er våknet åndelig, og du vil kunne skjønne hvilken retning ditt liv bør ta.

Kjære intellektuelle, Hvilke mennesker burde dere akte og ære aller mest? Still dere selv dette spørsmålet og svar på det. Sannsynligvis vil dere svare mennesker som etterlot seg noe verdifullt på Jorden. Men til nå har det ikke funnes fremtredende mennesker som villig tok ansvar for livet etter døden her i den åndelige verden. Som Guds representant viser pastor Sun Myung Moon oss imidlertid veien til en evig fred. Basert på sitt arbeid vekker han oss åndelig. Og så er han villig til å ta ansvar for vårt liv i den neste verden.

Studer ham, sammenlign ham med andre og forsøk å finne større læremestre. Hvis du ikke greier å finne et menneske på Jorden større enn ham, hva gjør du da? Du er i en alvorlig posisjon på et alvorlig tidspunkt og er nødt til å ta en beslutning angående livet ditt. Livet er ikke langt, men den neste verden finnes definitivt. Tror du ikke det er lurt av deg å finne en sann læremester og forberede deg for livet etter døden ved å studere hva han lærer?

Gud trenger ikke din kunnskap og intelligens. Bare de som er ydmyke, kan være sammen med Gud. Hvis du lærer hans enestående og dype sannhet og fordøyer den, slik at den blir din egen sannhet, skulle du være i stand til å bli noe mer enn en tigger når du kommer til denne verden en gang i fremtiden. De største intellektuelle burde være blant dem som kan tjene og støtte Gud som sin Forelder. Ja egentlig kan bare slike mennesker bli ansett for å være de største intellektuelle.

10. april 2001.


Top  TopBudskap fra den åndelige verdenNeste next

Innhold | pastor Moon | Nyheter | Velsignelsen | Familieforbundet | Kvinneforum | Den Forente Familie | Prinsippene
C.A.R.P | Prosjekter | Ren Kjærlighet | Den åndelige verden


ENHETSBEVEGELSEN
Colbjørnsensgate 8c, 0256 Oslo
Tel  22 55 39 75
Fax  22 44 85 34
Hovedansvarlig:  Knut Holdhus

E-mail:  enhet@c2i.net
Copyright © 1999-2004,
FFWPU - Int.  All rights reserved