Index

Budskap fra den åndelige verden

6.  

Sankt Augustins budskap til kristne og andre troende

Jeg, Augustin, hadde et ønske om å være den fremste, nummer én, når det gjaldt å tjene Gud. Men jeg havnet så fjernt fra Gud at jeg både skammet meg og følte meg dum. Jeg feilet i å tjene og støtte Gud som min Forelder og tjente Gud bare som det høyeste vesen. Ikke engang i mine drømmer kunne jeg forestille meg at det er et foreldre-barn-forhold mellom Gud og menneske. Derfor innser jeg at min tro og mine tanker ikke har vært av særlig stor verdi for Gud.

Kjære kristne og andre troende som virkelig investerer dere på Jorden, Jeg håper dere kan få en klar forståelse av ting nå, etter at dere har lest budskapene fra grunnleggerne av de fire verdensreligionene. De og andre hellige og vise som meg holder nå og da møter. Hensikten med å holde disse møtene for viktige religiøse ledere er å formidle hvordan Gud tenker, til hele menneskeheten, som fortsatt er splittet på forskjellige plan.

Folk på Jorden tror kanskje at Jesus bare kommer til å besøke kristne, men det er ikke riktig. Representanter fra hver religion føler seg ikke lenger begrenset av sin egen religion og har diskutert hverandres lære og doktriner sammen. De kom fram til at alle religioner må bli forent. Etter at de hadde besøkt forskjellige religiøse organisasjoner og hatt dialog med troende fra andre religioner og deltatt på deres møter, holdt de fire grunnleggerne av verdensreligionene, sammen med andre hellige og vise, et seminar for å diskutere hvordan de hadde opplevd hverandres møter. De tok opp mange temaer, som de diskuterte i en vennlig atmosfære.

La meg nå fortelle dere om noe interessant som skjedde. Jesus hadde fordypet seg i en del av Buddhas lære. På et møte for buddhister sa han ordrett fram Buddhas ord. Da spurte de ham, ”Du er grunnleggeren av kristendommen. Hvorfor da sier du fram det vår læremester lærte?” Jesus sitt svar var enda mer interessant. ”Jeg skulle bare se om jeg kunne være en Buddha.” De som var samlet der, lo alle sammen. Jesus la virkelig ikke ærgjerrighet eller personlige ambisjoner for dagen. Buddhistene så ut til å være beveget av hans ønske om å bare være Guds sønn, med et helt ydmykt og uskyldig hjerte.

Kjære troende, Sannheten er evig. Det er bare én sannhet fordi det bare er én Gud, og han er den opprinnelige målestokk for sannheten. Gud er menneskehetens Forelder og vi hans barn. Hva er da hensikten med å ha mange religioner? Hvis vi sammenfatter kjernen av sannhet i hver religion, ser jeg at de har samme endelige mål. De representerer en utvikling i samme retning. Det vil aldri bli snakk om å be hver religion gi opp sine sterke punkter. Jeg støtter simpelthen Guds ønske om at religionene står sammen, forent, med samme mål. Gud føler seg glad når han ser mange barn, men hvis de slåss mot hverandre, gjør det ikke vondt i hans hjerte? Når barn har harmoniske forhold til hverandre, vil Guds hellige ånd være med dem.

Konklusjonen som grunnleggerne av de fire verdensreligionene og andre hellige og vise kom fram til på seminaret, var: ”La oss elske hverandre og bli forent.” Vi tror at hvis vi først forenes i den åndelige verden, vil våre etterfølgere på Jorden også bli ett med hverandre. Hvis religionene ikke forenes, kan ikke Gud ha fred i sitt hjerte. Fred for hele menneskeheten kan bli realisert hvis vi går fram basert på det Gud lærer oss.

Kjære dere som tror på de forskjellige religioner, Vær så snill å huske disse budskapene fra grunnleggerne av de fire verdensreligioner og andre hellige og vise. En slik gylden anledning vil dere ikke få oppleve igjen. Tror dere at slike himmelske hemmeligheter kan formidles til dere på Jorden hele tiden? En slik anledning er helt spesiell og er bare mulig på grunn av Guds omsorgsfulle kjærlighet. Jeg håper dere vil bruke denne anledningen til å realisere det som er troens kjerne og grunnlag, slik at dere med rette kan sies å ha blitt Guds sønner og døtre.

Det er en siste ting jeg vil be dere tallrike kristne og andre troende på Jorden om. Det er nemlig en læremester som går en martyrvei for å skape verdensfred. Det er pastor Sun Myung Moon. Vennligst ta imot ham på en helhjertet og oppriktig måte. Grunnleggerne av de fire verdensreligionene og andre hellige og vise tror bestemt at han er Messias. Vi har besluttet å gå veien denne læremesteren viser. Vi har derfor sammen tatt beslutningen at vi skal gå i en retning og gjøre det vi kan for å elske og respektere hverandre uansett hvilken religion eller trossamfunn vi tilhører.

Også vi lærer andre om pastor Moons tenkning fordi den representerer veien til verdensfred og sannheten. Kjære troende, Ikke slåss. Bli harmonisk ett med hverandre. Gud kommer til å være sammen med dere der dere blir ett.

10. april 2001.


Top  TopBudskap fra den åndelige verdenNeste next

Innhold | pastor Moon | Nyheter | Velsignelsen | Familieforbundet | Kvinneforum | Den Forente Familie | Prinsippene
C.A.R.P | Prosjekter | Ren Kjærlighet | Den åndelige verden


ENHETSBEVEGELSEN
Colbjørnsensgate 8c, 0256 Oslo
Tel  22 55 39 75
Fax  22 44 85 34
Hovedansvarlig:  Knut Holdhus

E-mail:  enhet@c2i.net
Copyright © 1999-2004,
FFWPU - Int.  All rights reserved