Index
Den åndelige verden
Den åndelige verden

Vår åndelige virkelighet

2.   DET  HINSIDIGE  -  EN  SUBSTANSIELL  VERDEN

   Det hinsidige er en substansiell verden. Vi eksisterer der som personer med en åndelig kropp og i omgivelser vi kan oppfatte gjennom våre fem åndelige sanser. Vi kan leve et aktivt liv der og kommunisere med andre åndelige mennesker.


Når menneskets kropp er utslitt, dør det.  Men når hjertet slutter å slå [...] fortsetter menneskets indre jeg umiddelbart sitt liv i en annen tilværelse.
    Mennesket er nå en ånd og kalles en ånd [...] Det har imidlertid i sin nye eksistens beholdt en kropp som på en prikk tilsvarer den kroppen det hadde på jorden, men kroppen er av en substans som er ufattelig for oss. [...] Mennesket ser og hører og føler. [...]
    Om mennesket ikke hadde en kropp, ville det vært et spøkelse, et monster.  En ånd kan ikke eksistere uten en form og denne formen er menneskets [...]
- Fra "Livet på den andre siden, en bok om dikteren og vitenskapsmannen Emanuel Swedenborg", skrevet av Olof Lagercrantz.  Genesis Forlag, Oslo 2000. ISBN: 82-476-0161-3 (Sitat fra side 20-21).

At vi fortsetter å leve videre med et åndelig legeme etter døden, er muligens opphavet til den jødiske lære om en kroppslig oppstandelse. De første kristne arvet denne troen og så på Jesus som den første til å oppleve en slik oppstandelse, som alle troende skal få del i i de "siste dager".

   Men Jesus trodde ikke på en fysisk oppstandelse, slik mange gjør, idet de tolker visse endetidsprofetier helt bokstavelig, f eks Matt 22, 30-32: "For etter oppstandelsen [...] er [de] som englene i himmelen. Og har dere ikke lest hva Gud har sagt dere om de dødes oppstandelse: Jeg er Abrahams Gud og Isaks Gud og Jakobs Gud. Han er ikke en Gud for døde, men for levende".

   I dette skriftstedet hevder Jesus at oppstandelsen ikke har med vårt jordiske legeme å gjøre, men vår ånd. Han hevder likeså at selv om Abraham, Isak og Jakob ikke lenger er blant de jordiske, forblir de likevel alltid levende og har således ikke behov for å gjenopplives. Jesus forsto hvordan livet etter døden arter seg. Han hadde blant annet vært vitne til at Moses og Elia åpenbarte seg på Forklarelsens berg (Matt 17, 1-8).


Tanken på et evig liv ligger innebygd i kristendommen, og kan ikke skilles fra troen.  "Alle mennesker skal", jeg siterer den svenske kirkes nåværende begravelsesritual, "oppstå til evig liv på den ytterste dagen etter at de har hvilt i sine graver".  På Swedenborgs tid sa presten ved begravelsen[...]:  Av jord er du kommet og til jord skal du bli.  Jesus Kristus, din frelser, skal vekke deg på den ytterste dag.
    Om de døde først skal stå opp på dommedag, hvor befinner de seg så etter døden? spør Swedenborg [i sin "Den sanna kristna religionen"].  "Svever Adam og Eva og alle etter dem rundt i verdensrommet? Hva kan være mer jammerlig og trist enn en slik ventetid? [...] Og skulle da et beinrangel, uttørket av solen eller smuldret om til mold, kunne føres inn i en ny kropp?"
- Fra "Livet på den andre siden, en bok om dikteren og vitenskapsmannen Emanuel Swedenborg", skrevet av Olof Lagercranz.  Genesis Forlag, Oslo 2000. ISBN: 82-476-0161-3 (Sitat fra side 21).


Top  TopVår åndelige virkelighetNeste Kjærlighet - den eneste skatt som varer evig

Postboks 3045  Elisenberg
0207  OSLO
Tel  22 55 39 75
Fax  22 44 85 34
Hovedansvarlig:  Knut Holdhus

E-mail:  enhet@c2i.net
Copyright © 1999-2004,
FFWPU - Int.  All rights reserved