Index
Den åndelige verden
Den åndelige verden

Vår åndelige virkelighet

3.  KJÆRLIGHET  -
      DEN  ENESTE  SKATT  SOM  VARER  EVIG

   Jesus rådet oss til ikke å være opptatt av å samle oss skatter her på Jorden, men heller forberede oss skatter i himmelen. De jordiske skatter er av kort varighet sammenlignet med de åndelige, som varer i all evighet.

   Det er hva vi gjør på en oppriktig og uselvisk måte, som produserer våre åndelige skatter. Vår religiøse tilhørighet har ingenting å si for vår skjebne etter døden hvis vi ikke praktiserer vår religions moralske leveregler.

   Det du sår her på Jorden, høster du i den åndelige verden. Hva vi gjør her i den fysiske verden, bestemmer vårt evige liv. Våre 70-80 år på Jorden kan sammenlignes med de ni månedene vi tilbringer i vår mors liv før vi blir født. Fødselen brakte oss inn i den fysiske verden. Døden har brakt miliarder av menn og kvinner til den åndelige verden. Fødsel og død representerer således begge en overgang til en radikalt forskjellig verden. Vi forbereder oss til våre evige omgivelser hovedsakelig ved å utvikle vårt hjerte og vår evne til å gi og motta ekte kjærlighet, både i forhold til Gud og våre medmennesker.

   Ekte åndelig vekst oppnås ikke ved å søke etter mystiske eller åndelige opplevelser, men ved å gjøre noe godt for andre. Da tar vi nemlig etter vår himmelske Far. Hans essensielle natur består i å gi seg selv 100% for andre, og ikke sitte på sin trone i himmelen og sole seg i sin egen guddommelighet.


Top  TopVår åndelige virkelighetNeste En verden med frihet og ansvar

Postboks 3045  Elisenberg
0207  OSLO
Tel  22 55 39 75
Fax  22 44 85 34
Hovedansvarlig:  Knut Holdhus

E-mail:  enhet@c2i.net
Copyright © 1999-2004,
FFWPU - Int.  All rights reserved