Index
Den åndelige verden
Den åndelige verden

Vår åndelige virkelighet

5.   SANNHETENS  VERDEN

   I forhold til den åndelige verden representerer på mange måter den fysiske verden det ytre utseende eller en slags maske, som skjuler den indre virkelighet. Det er meget vanskelig å dra slutninger om en persons indre karakter ut fra hans ansiktstrekk. Enkelte er mestre i å gi inntrykk av å være noe de ikke er. Vi har dessuten tusen måter å bedra oss selv, idet vi søker tilflukt i all slags moro og unngår å bli konfrontert med våre problemer eller vårt ansvar.

   Den åndelige verden er til gjengjeld en verden der alt ser ut slik det virkelig er. Ikke noe ved vår indre natur kan skjules, hverken fra oss selv eller fra andre. Vårt åndelige legemes ytre utseende er et direkte uttrykk for vår indre tilstand. De som har utviklet sitt hjerte ved å praktisere sann kjærlighet, utstråler en strålende skjønnhet. De derimot som bare har levd for kjødets lyster, ser ut som dyr.


"Når sjelen ved døden er blitt "avkledd" legemet,  blir alle ting synlige på den,  både dens medfødte egenskaper og de feil mennesket har pådratt seg på sjelen ved sin jordiske ferd".
Sokrates om døden.


Top  TopVår åndelige virkelighetNeste Ekteskapelig kjærlighet som noe evig

Postboks 3045  Elisenberg
0207  OSLO
Tel  22 55 39 75
Fax  22 44 85 34
Hovedansvarlig:  Knut Holdhus

E-mail:  enhet@c2i.net
Copyright © 1999-2004,
FFWPU - Int.  All rights reserved