Index
Den åndelige verden
Den åndelige verden

Vår åndelige virkelighet

7.   VI  LEVER  ALLEREDE  NÅ  I  DEN  ÅNDELIGE  VERDEN

   Man blir ikke plutselig en ånd når man dør. Allerede mens man lever fysisk her på Jorden, er man en ånd, som ens fysiske kropp er en bolig for. I en viss forstand har vi selv i vårt jordiske liv en sterk tilknytning til den åndelige verden. Vi er hele tiden i kontakt med all slags åndelige "størrelser", vanligvis uten å være klar over det. Hvilket nivå den åndelige verden som påvirker oss, befinner seg på, avhenger i stor grad av vår livsstil og hva slags "åndelig føde" (lesestoff, filmer, foredrag, osv) vi inntar. Våre tanker, følelser og handlinger representerer alltid et visst åndelig nivå og gjør at mennesker eller engler på tilsvarende nivå i den åndelige verden føler seg tiltrukket til oss. Basert på våre tilbøyeligheter prøver de å få oss til å gjøre det gode eller onde de selv har en tendens til å ville.

   Den åndelige og fysiske verden har med andre ord mye med hverandre å gjøre. På den ene siden får vi hjelp og beskyttelse fra visse ånder som deler med oss det de har oppnådd på grunn av sin egen vekst i sitt jordiske liv.

   På den annen side utgjør den fysiske verden omgivelsene som er helt nødvendige for å utvikle åndelig modenhet og gjøre godt igjen feil vi har begått. Ved å samarbeide med mennesker her på Jorden kan de i den åndelige verden fortsette sin vekst og frigjøre seg fra sine synder, skjønt slik utvikling er mye vanskeligere og tar mye lenger tid enn da de hadde sin egen fysiske kropp. Hvis vi nå sammenligner kroppen med et kjøretøy for ånden, befinner de i den åndelige verden seg i en lignende situasjon som en som haiker. Han hverken eier bilen han får sitte på med, eller bestemmer hvor den skal.

   Mange som har kommunisert med den åndelige verden, kan bekrefte at det er slik det foregår. Hør bare på dette budskapet som den franske journalisten Alain Guillo mottok fra sin mor, som døde mens han fremdeles var i sine barneår. Hun forteller ham om sine opplevelser i det hinsidige:

   "Jeg har truffet igjen mor min, far min og flere andre som jeg aldri kjente før, eller trodde jeg ikke kjente. Noen av dem hadde tatt del i hele mitt liv eller en del av det. [...] Her venter sjelene på at du skal dele dine skatter med dem. I grunnen er det riktig at de får noe av "innhøstningen", ettersom de har hjulpet deg å høste den inn". (Fra Alain Guillo, A l'adresse de ceux qui cherchent, Robert Laffont).


Top  TopVår åndelige virkelighetNeste Tvangstanker og besettelse

Postboks 3045  Elisenberg
0207  OSLO
Tel  22 55 39 75
Fax  22 44 85 34
Hovedansvarlig:  Knut Holdhus

E-mail:  enhet@c2i.net
Copyright © 1999-2004,
FFWPU - Int.  All rights reserved