Index
Den åndelige verden
Den åndelige verden

Vår åndelige virkelighet

12.  FORHOLDET MELLOM DEN FYSISKE OG DEN ÅNDELIGE VERDEN

Forholdet mellom den åndelige verden og den fysiske verden kan sammenlignes med forholdet mellom sinn og kropp. Gud skapte den immaterielle åndelige verden ved siden av den materielle fysiske verden basert på et mønster fra Skaperens egen natur, nemlig den tosidige naturen som hans indre natur og ytre ”form” utgjør. Gud skapte mennesket etter det samme mønster, som et vesen med en tosidig natur i form av sinn og kropp. På samme måte som sinnet er ”subjekt” overfor kroppen, er den åndelige verden ”subjekt” overfor den fysiske verden. På samme måte som vi handler i samsvar med det vi planlegger i vårt sinn, er begivenheter i den fysiske verden i stor utstrekning resultater av prosesser satt i gang i den åndelige verden.

La oss se på rollen den åndelige verden spiller i våre liv. Mennesket er gitt herredømme over skaperverket, både over den åndelige og fysiske verden. Menneskesinnet kan kommunisere med den åndelige verden, mens menneskekroppen har et nært forhold til den fysiske verden. I virkeligheten utgjør vårt sinn og vår kropp et mikrokosmos som egentlig skal styre makrokosmos, dvs den åndelige og fysiske verden, ettersom vi er skapt for begge disse verdenene. Nøkkelen ligger derfor inne i oss selv. Når vi tilpasser oss på riktig måte, kan vi begynne å utnytte den uuttømmelige energien i den åndelige verden, slik at vi får fremgang og suksess. Vi bør dessuten bruke vår tid her på Jorden til å forberede oss på livet i den åndelige verden, ettersom det er vår endelige skjebne å leve der i all evighet.Top  TopVår åndelige virkelighetNeste Livets tre stadier

Postboks 3045  Elisenberg
0207  OSLO
Tel  22 55 39 75
Fax  22 44 85 34
Hovedansvarlig:  Knut Holdhus

E-mail:  enhet@c2i.net
Copyright © 1999-2004,
FFWPU - Int.  All rights reserved