Index
Den åndelige verden
Den åndelige verden

Vår åndelige virkelighet

14.   EN TUR RUNDT I DEN ÅNDELIGE VERDEN

Kosmos er ufattelig stort. Ved hjelp av Hubble-teleskopet har vitenskapsmenn anslått at det fysiske universet inneholder over 50 milliarder galakser. Hver av disse galaksene inneholder millioner av stjerner som vår sol. Hvor mange av dem har planeter med et mylder av livsformer? Hva slags livsformer finner vi der? Vår kunnskap om det fysiske univers er som et sandkorn på en stor strand. Selv vitenskapsmenn burde ha en ydmyk holdning overfor Skaperen av universet. Den åndelige verden, den andre halvdelen av kosmos, strekker seg enda lenger og er nesten uutforsket. Hvis vi kunne se klart, ville vi se utallige planeter og sfærer. Men akkurat som forurensning har gjort det vanskeligere å se natthimmelen, har vår egen materialisme redusert vår evne til å oppfatte den åndelige verden.

Mediumer og spiritualister har beskrevet deler av den åndelige verden. Men fordi de har forskjellige livssyn, og deres åndelighet er på forskjellige nivåer, er sjansene store for at de ser forskjellige regioner av den enorme åndelige verden, og derfor kommer med beskrivelser som ikke stemmer overens med hverandre. Andre som har forsket på den åndelige verden, er kommet fram til pålitelig informasjon, blant dem den svenske vitenskapsmannen Emanuel Swedenborg allerede på 1700-tallet. Vi kan finne en bred enighet om generelle trekk ved den åndelige verden og dens ”geografi”. I dette henseende presenterer vi dr Sang Hun Lee sin fremstilling av hvordan den åndelige verden arter seg.  [Fra Sang Hun Lee: ”Theory of the Spirit World in Unification Thought”, Unification Thought Quarterly 33 (Summer 1995), side 28-36].

Dr Lee beskriver innledningsvis Guds opprinnelige plan for den åndelige verden, hvilken skade den ble påført av syndefallet og dens gjenoppreisningsprosess. Gud skapte den åndelige verden som en verden der vi mennesker skulle leve sammen med Gud i en evig lykke etter at vi hadde fullført vårt liv her på Jorden. Lykke i den åndelige verden er et direkte resultat av et liv der vi har vist kjærlighet for alt og alle. Vi er ment å utvikle vår kjærlighet til fullkommenhet i vårt jordiske liv ved at vi tjener og støtter Gud og Messias og lykkes i å utvikle vårt hjerte gjennom dets fire verdener i en familie der sann kjærlighet står i sentrum. En slik familie som har realisert ”grunnlaget med fire posisjoner”, bare fortsetter i all evighet i den åndelige verden. Vi er ment å leve i en evig lykke i den åndelige verden og leve i en evig ekteskapelig kjærlighet med Gud som sentrum, en søskenkjærlighet for alle sine medmennesker, og der Gud er sentrum, og en kjærlighet med Gud som sentrum for naturen. Livet vil bli helt fantastisk. Vi vil aldri gå trett av et liv fullt av kjærlighet og en forfriskende livskraft.

Opprinnelig skulle den åndelige verden ha vært en forent verden, full av en vidunderlig kjærlighet. På grunn av syndefallet dannet imidlertid menneskene på Jorden aldri sanne familier. Dermed kunne de oppleve fint lite av sann kjærlighet. Ikke nok med det: Mange fikk en så ussel tilværelse at deres liv ble fullstendig selvsentrert. Akkurat som menneskeheten her på Jorden ble splittet i stammer og nasjoner, som kriget mot hverandre, oppsto det barrierer som delte den åndelige verden i forskjellige sfærer karakterisert av de som holdt til der sin personlighet og tro. Vi kaller dette den åndelige verden som ikke er i samsvar med Guds prinsipper.

Guds arbeid for å gjenvinne sitt rike her på Jorden vil forandre den åndelige verden som ikke er i samsvar med Guds prinsipper, til sin opprinnelige forente tilstand, full av glede, dvs en åndelig verden i samsvar med Guds prinsipper. At den nå begynner å bli virkelighet, representerer noe nytt, som kjennetegner vår tidsalder. Nåværende mediumer har knapt begynt å merke forandringene og alt oppstyret som fremveksten av en slik åndelig verden skaper. Denne nye sfæren blir større etter hvert som det blir flere i den åndelige verden som danner familier basert på sann kjærlighet.Top  TopVår åndelige virkelighetNeste Den åndelige verden som ikke er i samsvar med Guds prinsipper

Postboks 3045  Elisenberg
0207  OSLO
Tel  22 55 39 75
Fax  22 44 85 34
Hovedansvarlig:  Knut Holdhus

E-mail:  enhet@c2i.net
Copyright © 1999-2004,
FFWPU - Int.  All rights reserved