Index
Den åndelige verden
Den åndelige verden

Vår åndelige virkelighet

14.1   Den åndelige verden som ikke er i samsvar med Guds prinsipper

Vår tur begynner i den åndelige verden som ikke er i samsvar med Guds prinsipper, der det store flertall av mennesker holder til, alle som ikke har dannet sanne familier. Det er stor forskjell på folk på Jorden alt etter i hvilken grad de er i stand til å elske sine medmennesker, og hvor mye godt de gjør i sitt liv. Selv om mennesker på vidt forskjellige åndelige stadier kan ha mye med hverandre å gjøre på Jorden, blir de atskilt i den åndelige verden. Alt etter hvilket indre, åndelig liv de har hatt, havner de på ett av tre hovedstadier i den åndelige verden som ikke er i samsvar med Guds prinsipper: Helvete, den nedre himmel og paradis. Det er dessuten et mellomnivå, en åndelig overgangsverden, som tjener som en slags ”sorteringsterminal” der vårt endelige oppholdssted blir bestemt.Top  TopVår åndelige virkelighetNeste Den åndelige overgangsverden

Postboks 3045  Elisenberg
0207  OSLO
Tel  22 55 39 75
Fax  22 44 85 34
Hovedansvarlig:  Knut Holdhus

E-mail:  enhet@c2i.net
Copyright © 1999-2004,
FFWPU - Int.  All rights reserved