Index
Den åndelige verden
Den åndelige verden

Vår åndelige virkelighet

14.1.3   DEN NEDRE HIMMEL

De som virkelig forsøker å gjøre det som rett er, i sitt jordiske liv, havner i den nedre himmel, f eks samvittighetsfulle mennesker, de som elsker sine medmennesker, patrioter, de som oppdrar andre, de som lever et moralsk liv og de som søker sannheten.

Om de var religiøse eller ikke, søkte de uansett å leve et liv preget av det gode ved å følge sin samvittighet. Deres godhet kom fra et oppriktig hjerte, og motivet var ikke å vise hvor gode de var eller å komme seg fram og opp i samfunnet. Ifølge De guddommelige prinsipper er de som befinner seg i den nedre himmel, formånder, som har nådd formingsstadiet i sin åndelige utvikling. Hva åndelig nivå angår, og i hvilken grad de virkelig vil gjøre det gode, kan de på dette stadiet sammenlignes med gode mennesker i Det gamle testamentes tidsalder, tidsalderen da man ble rettferdiggjort av sine gjerninger. De i den åndelige verden som var gode mennesker i sitt jordiske liv i Det gamle testamentes tidsalder, holder til i denne delen av himmelen. Det samme gjør utallige andre fra alle forskjellige kulturer og trosretninger.

Det er som om sinnet til dem på dette og høyere nivåer var laget av gjennomsiktig glass. De lever sammen med andre likesinnede og kan lese hverandres tanker. Det finnes utallige ”landsbyer” i denne del av den åndelige verden. Hver av dem representerer en av de mange forskjellige kulturformer eller trosretninger. De som bor i disse landsbyene, tar imot en nykommer uten å si et eneste ord. Men så snart de oppfatter hva den fremmede tenker og føler, ønsker de ham eller henne velkommen med åpne armer. Det utvikler seg snart et nært vennskapsforhold, etter hvert som de kommuniserer på hjerteplan.

Denne del av den åndelige verden er lys og fylt med et varmt sollys, eller egentlig kjærlighetens lys. Det er uten sammenligning mye skjønnere her enn på Jorden. Man blir helt betatt av fjellene, jordene, elvene, enger fulle av blomster og fugler som synger i trærne. De som lever på dette nivået, har hvite klær og kan fly fritt omkring. Tid og rom eksisterer ikke slik som på Jorden, så åndene kan fritt dra dit de måtte ønske og treffe folk de kjenner fra før. Det som tilsvarer tid i den åndelige verden, er følelsen av at en tilstand fortsetter, varer ved. Det som tilsvarer rom, er omfanget av det man interesserer seg for.

I denne del av den åndelige verden er det mange som arbeider sammen for å utvikle Jorden: oppfinnere, vitenskapsmenn, kunstnere og musikere. De designer og skaper ting av åndelig substans, som en dag inspirerer oppfinnere, vitenskapsmenn og kunstnere i den fysiske verden. Folk på Jorden skaper eller oppfinner hele tiden ting som allerede er blitt laget i den åndelige verden.

Mange på dette nivået i den usynlige verden kommer ned på Jorden for å hjelpe og veilede oss til å leve et liv basert på godhet og kjærlighet. Dermed deltar de i en prosess der de i den åndelige verden får del i oppstandelsen ved å vende tilbake til Jorden i åndelig form. Litt etter litt når de opp på høyere nivåer (Oppstandelse 2.3.3). Andre tjener sine medmennesker i den immaterielle verden og hjelper til på staben på skoler der ikke-troende lærer sannheten om Gud, eller i barnehager for dem som døde som spedbarn.Top  TopVår åndelige virkelighetNeste Paradis

Postboks 3045  Elisenberg
0207  OSLO
Tel  22 55 39 75
Fax  22 44 85 34
Hovedansvarlig:  Knut Holdhus

E-mail:  enhet@c2i.net
Copyright © 1999-2004,
FFWPU - Int.  All rights reserved