Index
Den åndelige verden
Den åndelige verden

Vår åndelige virkelighet

14.2   Den åndelige verden som er i samsvar med Guds prinsipper

Gud ville opprinnelig at den åndelige verden bare skulle bestå av én eneste sfære: Guds rike i himmelen. De som utvikler grunnlaget med fire posisjoner til fullkommenhet på Jorden, går til denne sfæren. I dag er stadig flere begynt å få sine ekteskap velsignet av Gud og dermed bli i stand til å skape sanne familier. Derfor ble denne sfæren åpnet for ikke lenge siden. Vi kaller den den åndelige verden som er i samsvar med Guds prinsipper.

Selv om den er en forent sfære, finnes det forskjellige regioner også i den åndelige verden som er i samsvar med Guds prinsipper, alt etter kjærligheten til familiene som bor der. De som bare har greid å utvikle forholdsvis lite kjærlighet, holder til i de lavere regioner. De med mer kjærlighet befinner seg i høyere regioner. Selv innen en og samme region kan vi skjelne mellom sentrum og periferi. Familier som tok sentralt ansvar for Guds gjenoppreisningsarbeid på Jorden, befinner seg i mer sentrale posisjoner. Familier som tok på seg mindre oppgaver i sitt jordiske liv, bor i relativt perifere posisjoner.

Men de aller fleste som har fått sine ekteskap velsignet av Gud, har ikke den nødvendige standard for å leve i Guds rike. De befinner seg derfor i en sfære åpnet for ikke så lenge siden mellom Guds rike og paradis, og som vi kaller terskelstadiet. Dette er et midlertidig oppholdssted for dem som døde mens de ennå ikke hadde fullført sitt grunnlag med fire posisjoner. Selv om alle velsignede familier en dag vil leve i Guds rike, forblir de på terskelnivået i overgangsfasen mens verden som ikke er i samsvar med Guds prinsipper, er i ferd med å bli en verden som er i samsvar med Guds prinsipper. Det er de som får del i den første oppstandelsen (Åp 20,6). Terskelnivået er over selv det høyeste nivå av paradis og er utrolig skjønt.

Ettersom de som er blitt velsignet, tilhører verden som er i samsvar med Gud prinsipper, kan de komme direkte til Guds rike eller terskelnivået uten å måtte gå gjennom den åndelige overgangsverden. Hvis de ikke hadde mottatt velsignelsen, ville enkelte på terskelnivået ikke engang ha vært kvalifiserte for den nedre himmel. Bare dette viser hvor stor verdi velsignelsen har.

Selv om flere og flere er i ferd med å kvalifisere seg for Guds rike, er det likevel i virkeligheten tomt. Ingen bor i dets slott, som utstråler en blendende glans, og som er omgitt av tolv kastell med perleporter (Åp 21,21). Ingen går rundt på Guds rikes gater, som er dekket av gull (Åp 21,21) og sølv. Ingen får høre den himmelske musikk fra koret av Guds rikes fugler. Hvorfor? De sanne foreldre, Guds rikes konge og dronning, lever fremdeles på Jorden. Dessuten er de få som er kvalifiserte for Guds rike, kommet ned på Jorden, eller dradd ned til de lavere regioner, for å hjelpe til med gjenoppreisningsarbeidet.Top  TopVår åndelige virkelighetNeste Subjektrollen til den åndelige verden

Postboks 3045  Elisenberg
0207  OSLO
Tel  22 55 39 75
Fax  22 44 85 34
Hovedansvarlig:  Knut Holdhus

E-mail:  enhet@c2i.net
Copyright © 1999-2004,
FFWPU - Int.  All rights reserved