Index
Den åndelige verden
Den åndelige verden

Vår åndelige virkelighet

15.   "SUBJEKTROLLEN" TIL DEN ÅNDELIGE VERDEN

Dr Lee nevner at ånder fra de høyere regioner er kommet ned på Jorden og arbeider for å bistå oss. Ja, en hærskare av ånder er kommet ned hit for å påvirke vår verden på en usynlig måte. Én grunn til å sette seg inn i den åndelige verden er å bedre forstå livets virkelighet her på Jorden. Det er mange forskjellige slags åndelig påvirkning vi blir utsatt for. Noen bringer det hell, mens det for andre blir bare sorg og elendighet. Uten noen åpenbar grunn kan man ha opplevd et knusende nederlag, eller vært utrolig heldig. I den åndelige verden derimot kan det være helt åpenlyst hva som er årsaken. Hadde vi bare adgang til den åndelige verden!

Vi mennesker er ment å ha herredømme over skaperverket, både over den fysiske og den åndelige verden. Vi har brukt vitenskap og teknologi for å bli i stand til å bruke den fysiske verden til vår fordel. Teknologi gir oss bedre muligheter til å skape, kommunisere og reise over alt i verden. På samme måte burde vi forstå hvordan vi kan bruke den åndelige verden til å gi oss større kraft for det åndelige arbeid vi utfører. Hver gang Far Moon begynner å arbeide for å oppnå det som ser ut som helt umulige mål, gjør han det full av tro på at det lar seg gjøre, fordi han bruker kraften den åndelige verden gir. Vi må lære oss hans hemmeligheter, hans visdom, for dermed å kunne gjøre som ham, slik at vi lykkes med de viktige oppgaver i livet.

Vi kan beskrive forholdet mellom den åndelige verden og den fysiske verden som et subjekt-objekt-forhold. Dermed er det ikke sagt at den åndelige verden er ”subjekt” overfor hvert enkelt menneske. Gud skapte oss mennesker med sinn og kropp for at vi skulle kunne ha herredømme både over den åndelige og den fysiske verden. Med vårt sinn er vi ment å styre den åndelige verden og ved hjelp av vår kropp den fysiske verden. Sinn og kropp skulle dessuten være i et subjekt-objekt-forhold til hverandre. Vi er ikke kvalifiserte til å styre den åndelige og fysiske verden før vi oppnår det riktige subjekt-objekt-forhold mellom vårt sinn og vår kropp. Derfor understreker Far Moon: ”Før du blir i stand til å mestre verden rundt deg, må du mestre deg selv”. [Sitat fra talen ”True Unification and One World”]

Når du oppnår det riktige forhold mellom ditt sinn, som subjekt, og din kropp, som dets objekt, blir du et mikrokosmos i harmoni med makrokosmos, som består av både den åndelige og den fysiske verden. Du blir da en mellommann mellom de to verdener og et midtpunkt der den åndelige og den fysiske verden er i harmoni med hverandre, fordi du har oppnådd harmoni i deg selv. De i den åndelige verden er jublende glade for å ha funnet i deg en kanal som hjelper dem å realisere sin vilje i den fysiske verden. Utallige ånder skulle ønske de kunne gjøre gode gjerninger på Jorden. De trenger imidlertid fysiske mennesker de kan arbeide sammen med. Legger du de rette betingelser, kan du bli en samarbeidspartner for dem i den åndelige verden og en sentral skikkelse de kan fokusere på.Top  TopVår åndelige virkelighetNeste start

Postboks 3045  Elisenberg
0207  OSLO
Tel  22 55 39 75
Fax  22 44 85 34
Hovedansvarlig:  Knut Holdhus

E-mail:  enhet@c2i.net
Copyright © 1999-2004,
FFWPU - Int.  All rights reserved