Index
C.A.R.P.

C.A.R.P.


The Mr & Miss University International Beauty Pageant


CARP sin internasjonale kongress for studenter

Han-Ma-Dang-lekene

Det internasjonale CARP-akademiet

Konferanser

Demonstrasjoner til støtte for ren kjærlighet

Her i Norge

C.A.R.P. står for Collegiate  Association for the Research of the Principle (Studentforeningen for Prinsipp-studier).
CARP er en studentforening som arbeider for å utvikle samarbeid og kommunikasjon mellom forskjellige kulturer og raser, på tvers av landegrensene. CARP er aktiv ved mange universiteter over hele verden f eks i Sør-Korea, Japan, Filippinene, USA, Brasil, Tyskland, Østerrike, Italia, Finland, Norge, og mange andre land.

CARP har som mål å skape en ny studentkultur basert på absolutte, universelle verdier. Disse verdiene har sin opprinnelse i Gud (eller Allah eller Den første årsak, hvis du foretrekker det). Vårt grunnprinsipp er enhet og harmoni, som kan realiseres gjennom sann kjærlighet. Derfor legger vi vekt på ren kjærlighet.

CARP streber etter å gi studenter et balansert tilbud gjennom opplæring av hele menneskesjelen, ikke bare intellektet, som universitetene selvsagt legger mest vekt på. CARP mener det er likeså viktig å utvikle vårt hjerte, våre følelser og vår vilje. CARP sine programmer forsøker derfor å gi studentene bedre innsikt i temaer som personlig utvikling, livets hensikt, sann kjærlighet, sunne forhold til ens medmennesker og sosial fornyelse. CARP arbeider også for å fremme moralsk og åndelig fornyelse. Vi holder foredrag, seminarer og konferanser der det er rikelig med anledning til å diskutere slike spørsmål. Gjennom kulturelle tilstelninger forøker vi å fremme forståelse for andre kulturer samt å stimulere studentene til å utvikle sine kreative evner. Gjennom kurser viser vi hvordan vår seksualitet er en gave Gud har gitt oss, og som krever en ansvarlig holdning. CARP sine sosiale begivenheter er et sunt rekreasjonstilbud der man også kan treffe det motsatte kjønn i en atmosfære fri for seksuelt press.

Lokale CARP-avdelinger organiserer studenter til en frivillig innsats i lokalsamfunnet. Blant slike prosjekter kan vi nevne innsamling av klær og mat, hjelp til eldre eller barnehjem, forskjellig dugnadsarbeid, osv.

CARP ble grunnlagt i 1955 av pastor Sun Myung Moon i Seoul, Sør-Korea. Siden da har bevegelsen opprettet avdelinger i over 80 land. Mange internasjonale sammenkomster og konkurranser er blitt organisert for å overvinne barrierer mellom nasjoner, folk og raser og for å utvikle vennskap og samarbeid mellom studenter fra forskjellige land. Slike prosjekter omfatter Verdens Kultur- og Sportsfestival, CARP sin internasjonale kongress for studenter (the CARP Student Convention) og Mr & Miss University Pageant.

Kultur skaper ofte barrierer mellom folk, men det er mulig å bygge broer mellom kulturene hvis fundamentet vårt er universelle verdier basert på skjønnhet, sannhet og godhet. Derfor sponser CARP de følgende prosjekter:

The Mr & Miss University International Beauty Pageant

Siden 1978 har CARP hvert år sponset denne begivenheten for å fremme en høy standard når det gjelder personlighet, kunstnerisk uttrykksform og stolthet over ens kultur. Konkurransen omfatter deltakere fra hele verden. Tidligere års vinnere er kommet fra Zaire, Filippinene, Japan og USA.

CARP sin internasjonale kongress
for studenter

Denne kongressen blir holdt hvert tredje år. Tusenvis av deltakere kommer fra CARP sine lokale avdelinger over hele verden. De opplever på denne måten en tilhørighet til et globalt fellesskap. Slike kongresser er blitt holdt i Seoul, Tokyo, New York, Berlin, London, Paris, Bangkok og Washington DC.


Han-Ma-Dang-lekene

Dette er en internasjonal sportsfestival sponset av CARP. Den blir også holdt hvert tredje år i forbindelse med CARP sin internasjonale kongress for studenter. Disse lekene skaper internasjonalt vennskap og forståelse og utfordrer studenter som driver med amatøridrett, til å utvikle sine ferdigheter.

C.A.R.P.

Det internasjonale CARP-akademiet

Dette er et åtte til ti måneder langt treningsprogram der det blir lagt vekt på å utvikle karakterstyrke og lederevner. Programmet omfatter blant annet samfunnsnyttig arbeid, teoretiske studier, fondraising i team og utplassering i nærings- eller service-organisasjoner. Gjennom sin kunnskap og erfaring gir et bredt spektrum av eksperter deltakerne innsikt i de grunnleggende sannheter om livet og menneskenaturen. Foredragsholderne kan f eks være journalister og psykologer eller mennesker med lang erfaring fra den politiske eller økonomiske verden. Slik veiledning tar sikte på å hjelpe deltakerne med å løse eventuelle praktiske problemer som måtte oppstå under utplassering i næringsliv eller organisasjoner.

Konferanser

Dialog har evnen til å bryte ned barrierer. Av den grunn sponser CARP konferanser med deltakere med vidt forskjellige livssyn.


Demonstrasjoner til støtte
for ren kjærlighet

CARP har inngått samarbeid med Alliansen for ren kjærlighet, som holder demonstrasjoner som har som mål å starte en revolusjon basert på ren kjærlighet. CARP oppmuntrer studenter til å leve et moralsk liv.

Her i Norge

Her i Norge holder vi regelmessige foredrag og tar opp temaer som Livets hensikt; Det ondes problem; Finnes sann kjærlighet? Åndelig vekst, Hvorfor gjør ikke Gud noe? Hvor leder den historiske utvikling? Vi har også informasjon-stands og bokbord på Universitetet i Oslo. Foredragene blir annonsert med plakater på Blindern.Top  Top
CARP  |  foredrag: "Fascism and the Sexual Revolution"

Hovedansvarlig:  Knut Holdhus

E-mail:  enhet@c2i.net