Den forente familie

Den Forente Familie (Unification Church)


Her i Norge heter vi Den Forente Familie. I de fleste engelsktalende land heter vi Unification Church, som er kort for The Holy Spirit Association for the Unification of World Christianity (HSA-UWC). Den Forente Familie (Unification Church) er én av flere bevegelser innen Enhetsbevegelsen (Unification Movement), som f eks omfatter en hel rekke forskjellige prosjekter innen tverr-religiøst/økumenisk arbeid, akademiske konferanser, media, fredskonferanser, universiteter og skoler, kunstprosjekter, osv.
Se  andre prosjekter,  Kvinneforum for Verdensfred,  CARP

I et nøtteskall

Navn: Den Forente Familie. I mange land kalt Unification Church

Grunnlagt: 1954 i Seoul, Sør-Korea

Grunnlegger: Pastor Sun Myung Moon

Tro: De guddommelige prinsipper, en lang rekke åpenbaringer pastor Moon mottok fra 1935 til 1945. Se DFFs lære, Se kortfattet

Mål: Himmelriket på Jorden. En harmonisk verdensfamilie, der alle kan oppleve fred, trygghet, frihet og kjærlighet.

Utbredelse: Størst i Sør-Korea og Japan, men utbredt i hele den frie, demokratiske verden. Misjonærer til 120 land i 1975

Norge: Første misjonær hit i 1969. Se Norge

Vanlige spørsmål: Se Faq
pastor Sun Myung Moon og fru Hak Ja Han Moon
pastor Sun Myung Moon og fru Hak Ja Han Moon

En enorm visjon

Pastor Moon blir kalt av Gud

Korea - utvalgt av Gud

Ørkenvandringen
-dens begynnelse

Ørkenvandringen
-Den Forente Familie (Unification Church) blir til
Ørkenvandringen
- forfølgelsen begynner

Lammets bryllup

Det gode vs. det onde

Ørkenvandringen
-misjonærer blir sendt ut

Ørkenvandringen
-Det tredje Israel
Messias' egentlige oppgave

Familieforbundets rolle

En høyere hensikt med livet uansett hvilken religion en tilhører


Litt om vår tro

Ekteskap

Her i Norge

Symbolet vårt


Top  TopDen forente familieNeste En enorm visjon

Den Forente Familie  |  Familieløfte og bønn  |  Seremonier, ritualer og spesielle dager
Læren til Den Forente Familie  |  Myter og fakta  |  Sanne foreldre og det fullførte testamentes tidsalder
Den sanne familie og jeg  |  Planen Gud har fulgt gjennom historien

Innhold | pastor Moon | Nyheter | Velsignelsen | Familieforbundet | Kvinneforum | Den Forente Familie | Prinsippene
C.A.R.P | Prosjekter | Ren Kjærlighet | Den åndelige verden


Postboks 3045  Elisenberg
0207  OSLO
Tel  22 55 39 75
Fax  22 44 85 34
Hovedansvarlig:  Knut Holdhus

E-mail:  enhet@c2i.net
Design and HTML support
Ray G. Dieffenthaler

Copyright © 1999-2004,
FFWPU - Int.  All rights reserved