Index  |  Meny
Den forente familie

En enorm visjon


Målet med alle disse forskjellige aktivitetene er å skape verdensfred, eller en ideell verden, basert på Gud-sentrert ideologi. Den Forente Familie utgjør bare en del av visjonen til pastor Moon om en ideell verden. Det er umulig å skape en ideell verden (Guds rike) bare gjennom en religiøs bevegelse. Den Forente Familie er ingen tradisjonell religiøs bevegelse, som tror at den har eksklusive rettigheter på Guds rike, som de eneste utvalgte. Pastor Moons visjon er mye større enn som så. Derfor er bare en liten brøkdel av ressursene innen Enhetsbevegelsen blitt investert i prosjekter som skal gjøre Den Forente Familie større. Målet er å skape en harmonisk verdensfamilie, der alle mennesker kan oppleve fred, trygghet, frihet og kjærlighet. Målet er ikke å skape en ny religion. Selv om vi ofte blir kalt en sekt, så er det egentlig et begrep som passer dårlig på Den Forente Familie.

Religion er nemlig hovedsakelig opptatt med individuell frelse. Derfor er tidsalderen for tradisjonell religiøs forståelse på hell. Menneskeheten er nødt til å gå videre. Det åndelige grunnlaget er nå lagt for å skape en verden velsignet av Gud, full av fred og kjærlighet.

Så lenge menneskeheten bare er opptatt med individuell frelse, blir det umulig å skape harmoniske familier og samfunn. Det menneskeheten trenger nå, i det 21. århundre, er en forståelse og form for frelse som setter oss i stand til å skape familier, samfunn og nasjoner fri for konflikt og krig. Den frelse som er blitt preket opp gjennom århundrene, blekner i sammenligning med den frelse som er oppnåelig når både mann og kone lærer å leve for andre og investere seg 100% i en familie basert på absolutt kjærlighet. Hvis vi greier å skape fred og kjærlighet i våre familier, kan det også være fred og kjærlighet i våre samfunn. Hvis våre samfunn fungerer harmonisk, vil også våre land gjøre det. Da vil vi kunne oppleve en helt annerledes verden!

Derfor er vårt mål å skape fred i verden basert på familier som virkelig fungerer. Vi mener familien har en sentral rolle når det gjelder å løse verdens problemer. Det er nemlig innen familien at vi gjør de første erfaringer med andre mennesker og kjærlighet. Nøkkelen til verdensfred ligger i at vi lærer å bli sanne foreldre som oppdrar sine barn til å leve for andre.
Dette har hele tiden vært pastor Moons visjon. Men veien fram har vært en vei full av forfølgelse, lidelse og motstand. Aldri har det vært en religiøs leder som har vært så misforstått og så motarbeidet av det religiøse og politiske establishment. Selv Jesu lidelser var av mye mindre omfang.Top  TopDen forente familieNeste Pastor Moon blir kalt av Gud

Innhold | pastor Moon | Nyheter | Velsignelsen | Familieforbundet | Kvinneforum | Den Forente Familie | Prinsippene
C.A.R.P | Prosjekter | Ren Kjærlighet | Den åndelige verdenHovedansvarlig:  Knut Holdhus

E-mail:  enhet@c2i.net