Index  |  Meny
Den forente familie

Pastor Moon blir kalt av Gud


For å forstå Den Forente Familie (Unification Church), må vi gå tilbake til påskemorgen 1935, da Jesus åpenbarte seg for Sun Myung Moon og ba ham om å fortsette der Jesus slapp og fullføre den messianske oppgaven Jesus så vidt fikk påbegynt for to tusen år siden.

Den unge Sun Myung Moon sa ja til Jesus og lovet Gud å gi hele sitt liv for å realisere denne oppgaven. Han visste knapt hva han ga seg i kast med.

De neste ti årene mottok han fra Gud den åpenbaringen vi kaller De guddommelige prinsipper. Pastor Moon studerte ikke "teologi eller filosofi på noe universitet eller hos noen lærer. Gud utvalgte ham rett og slett for å uttrykke sin vilje for vår tid.

Åpenbaringer fra Gud er ikke som vann som lett og lekende kommer strømmende nedover. De blir ikke servert på fat, men kommer gradvis og avhenger helt av at mottakeren oppfyller sin del av ansvaret
" (Fra Håndbok i Prinsippene, Innledning). Og Sun Myung Moon gjorde sin del.

"I flere tiår har han vandret i den ufattelig vide og brede immaterielle verden. For å finne sannheten har han gått en vei der han ble såret utallige ganger, og som var full av lidelse og strabaser, som ingen opp gjennom historien ikke en gang kunne ha forestilt seg, og som bare Gud og den åndelige verden vet om.

Han forsto at ingen kan oppdage den "siste" og "endelige" sannhet som kan frelse menneskeheten, uten først å gå gjennom de største prøvelser. Han kjempet helt alene mot millioner av djevler, både i den åndelige og den fysiske verden, og beseiret dem alle som én. Gjennom intim åndelig kommunikasjon med Gud og ved å opprette en åpen og fri kontakt med Jesus og andre hellige i paradis, kunne pastor Moon få den dypeste innsikt i de forskjellige åndelige mysterier
" (Fra En detaljert forklaring av De guddommelige prinsipper, Innledning).Top  TopDen forente familieNeste Korea - utvalgt av Gud

Innhold | pastor Moon | Nyheter | Velsignelsen | Familieforbundet | Kvinneforum | Den Forente Familie | Prinsippene
C.A.R.P | Prosjekter | Ren Kjærlighet | Den åndelige verdenHovedansvarlig:  Knut Holdhus

E-mail:  enhet@c2i.net