Index  |  Meny
Den forente familie

Ørkenvandringen - forfølgelsen begynner


Rektor på et av universitetene fikk panikk. Universitetet var nemlig sponset av amerikanske metodister. Rektor var redd for sin egen stilling. Hun var også redd for å miste den finansielle støtten fra metodistene.

Hennes vennekrets inkluderte flere ministre i den sør-koreanske regjeringen. Snart hadde hun fått i stand en forfølgelseskampanje i den koreanske pressen. Utrolige påstander og løgner ble slynget mot pastor Moon og hans bevegelse. Pastor Moon ble arrestert. Han var tre måneder i fengsel, mens politiet utførte en undersøkelse. De fant intet. Det var ingenting å utsette hverken på pastor Moon eller hans kirke. Da han ble arrestert, var dette førstesidestoff i avisene. Da han ble satt fri og erklært uskyldig, sto det et par linjer om det nederst på en side inne i avisen.

Likevel fortsatte bevegelsen bare å vokse. Ingenting kunne stoppe den. På den tiden var Sør-Korea langt fra noe demokrati, slik det er i dag. De kristne lederne av landet fortsatte å motarbeide pastor Moon og hans bevegelse, slik de hadde gjort det i 1945-46. Han var blitt utstøtt av dem Gud hadde håpet skulle forstå ham og støtte ham. Dette var akkurat det samme som skjedde med Jesus for to tusen år siden. Det var de religiøse lederne som forkastet og myrdet ham. Forskjellen er at pastor Moon overlevde.

Men slik som Jesus måtte han bygge sitt eget fundament. Jødefolket var blitt forberedt i to tusen år fra Abraham, men sviktet da det kom til stykket, da Messias kom. Den kristne verden var også blitt forberedt i to tusen år, men greide likevel ikke å ta imot Messias da han kom. Jesus kom for å bygge Guds rike, men måtte ta til takke med å opprette en ny religion, den kristne. Pastor Moon måtte også skape sin egen religiøse bevegelse, Den Forente Familie (Unification Church).

Den kristne verden var forberedt til å ta imot Messias i 1945. Gud ville at Messias skulle bli erklært over hele verden innen sju år. Dette skjedde imidlertid ikke. Derfor måtte pastor Moon legge ut på en 40 år lang ørkenvandring, fra 1945 til 1985. Sju år senere, i 1992, erklærte han på et stort møte i Olympiastadion i Seoul at han var Messias og sammen med sin kone menneskehetens Sanne Foreldre.Top  TopDen forente familieNeste Lammets bryllup

Innhold | pastor Moon | Nyheter | Velsignelsen | Familieforbundet | Kvinneforum | Den Forente Familie | Prinsippene
C.A.R.P | Prosjekter | Ren Kjærlighet | Den åndelige verdenHovedansvarlig:  Knut Holdhus

E-mail:  enhet@c2i.net