Index  |  Meny
Den forente familie

Messias' egentlige oppgave


Etter at Den Forente Familie hadde betalt den nødvendige pris for at jødedommen og kristendommen ikke hadde tatt imot Messias, erklærte pastor Moon til et fullsatt Olympia-stadion i Seoul i april 1992 at han var Messias' annet komme og sammen med sin kone menneskehetens Sanne Foreldre.

Det er her viktig å forstå at Messias ikke kommer for å opprette en ny religion eller en ny religiøs bevegelse. Den egentlige hensikt med pastor Moons liv og virke er derfor ikke å opprette Den Forente Familie (Unification Church). I pastor Moons egne ord: "Derfor må den tredje Adam komme og betale den nødvendige pris for å oppfylle oppgaven til De Sanne Foreldre på verdensplan. Dette er oppgaven til Herren av Det annet komme, som kommer som den tredje Adam. Herren av Det annet komme representerer oppfyllelsen av Det fullførte testamentes tidsalder. Han må oppfylle alle løftene som ikke ble oppfylt i Det gamle og Det nye testamentes tidsaldre. Han må med andre ord på verdensplan opprette det Gud opprinnelig planla: sanne familier og en sann arvelinje med Gud som sentrum. Dette oppnås gjennom den hellige velsignelses-seremonien. Sanne familier med Gud og Sanne Foreldre som sentrum representerer roten til et nasjonalt og globalt ideal. Mennesker som ikke er bundet av religiøse og ideologiske skillelinjer, må strebe etter og realisere dette idealet. Slik vil Guds historiske frelsesarbeid nå sitt endelige mål, og alle religioner vil oppfylle sine historiske oppgaver. Religionenes tidsalder og tiden for individuell frelse er derfor i ferd med å gå over i historien. Tidsalderen for frelse på familieplan er begynt. Av den grunn vil Den Forente Familie (Unification Church) etablere en mye større, familie-basert organisasjon, som ikke har noe med ens trosretning å gjøre. Dette er Familieforbundet for verdensfred og enhet" (fra 20. juli-erklæringen).Top  TopDen forente familieNeste Familieforbundets rolle

Innhold | pastor Moon | Nyheter | Velsignelsen | Familieforbundet | Kvinneforum | Den Forente Familie | Prinsippene
C.A.R.P | Prosjekter | Ren Kjærlighet | Den åndelige verdenHovedansvarlig:  Knut Holdhus

E-mail:  enhet@c2i.net