Index  |  Meny
Den forente familie

Litt om vår tro


Den fredfylte verden som vi arbeider for å skape, er en verden basert på modne individer som skaper gode familier, samfunn og nasjoner. Det var en slik verden Gud opprinnelig planla da han skapte. Den første Guds sønn og den første Guds datter klarte imidlertid ikke å nå personlig modenhet og greide derfor heller ikke å skape en harmonisk familie. Hele menneskeheten nedstammer fra den første mann og den første kvinne (Adam og Eva). Fordi de aldri ble i stand til å realisere Guds skapelsesideal og fordi de aldri oppnådde den nødvendige modenhet til å bli menneskehetens sanne foreldre, fikk deres etterkommere, dvs hele menneskeheten, ikke det nødvendige eksempel på fullkomne individer, ideelle familier, samfunn og nasjoner. Adam skulle ha blitt menneskehetens sanne far og Eva menneskehetens sanne mor. I stedet ble de en falsk far og en falsk mor, som opprettet en ond verden full av falsk kjærlighet, et falskt liv og en falsk arvelinje.

Av den grunn har Gud, menneskehetens himmelske Far, arbeidet uten stans for å frelse mennesket og gjenopprette sitt tapte kjærlighetsideal. Etter tusener av år lyktes det endelig for Gud å skape de rette omstendigheter for at et barn kunne bli født som ikke tilhørte den falne arvelinje, og som derfor var fri fra arvesynden. Dette var Jesus. Han ble født av menneskelige foreldre, men Gud spilte også en uhyre viktig rolle i unnfangelsen. Derfor var Jesus "den andre Adam". Jesus var derfor et helt spesielt og unikt barn, forskjellig fra alle andre barn. Han vokste opp og ble en fullkommen mann, som hadde den messianske oppgave. Han var et sant eksempel på et sant individ og realiserte dermed Guds ideal på det individuelle plan.

Fordi han imidlertid ikke fikk den nødvendige støtte fra sin familie, slekt og folk, var han ute av stand til å gjenoppreise "den andre Eva". Derfor lot ikke Guds ideal seg realisere på familieplan. Jesus hadde alle nødvendige egenskaper og kvalifikasjoner til å være menneskehetens sanne far, men under de rådende forhold var det umulig for ham å gjenoppreise en kvinne, forberedt av Gud, til å bli menneskehetens sanne mor. Jesus måtte i stedet gå en vei full av lidelse. Ved å ofre sitt liv på korset ble han etter sin oppstandelse til menneskehetens sanne far på det åndelige plan. Messias hadde ikke lenger en fysisk kropp og var derfor ute av stand til å opprette Guds rike på Jorden. Det er Messias' opprinnelige, primære oppgave. I stedet grunnla Jesus den kristne kirke og var i stand til å gi de mennesker som tror på ham, åndelig frelse. Den Hellige Ånds oppgave er å være menneskehetens sanne mor på det åndelige plan.

Guds ideal lot seg derfor ikke opprette her på Jorden på Jesu tid. Dermed ble Det annet komme nødvendig. Gud måtte igjen arbeide for å legge forholdene til rette for at "den tredje Adam" skulle bli født, et menneske som kan fullføre det som Jesus begynte. "Den tredje Adam" (Messias' Annet komme) må bli et sant eksempel på et fullkomment individ og således være kvalifisert til å bli menneskehetens sanne far. Han må gjenoppreise en forberedt kvinne til å bli den sanne mor. De sanne foreldres oppgave er å bli et sant ektepar og danne en familie med Gud som sentrum, og også åpne veien for at alle mennesker skal kunne danne familier som er velsignet av Gud. Slike familier må da legge et grunnlag for å skape harmoniske samfunn og nasjoner. På den måten vil til slutt en verden fylt med fred og harmoni bli skapt. Dette vil være Guds rike på Jorden.
Se Læren til Den Forente Familie.Top  TopDen forente familieNeste Ekteskap

Innhold | pastor Moon | Nyheter | Velsignelsen | Familieforbundet | Kvinneforum | Den Forente Familie | Prinsippene
C.A.R.P | Prosjekter | Ren Kjærlighet | Den åndelige verdenHovedansvarlig:  Knut Holdhus

E-mail:  enhet@c2i.net