Index  |  Meny
Den forente familie

Her i Norge


Blant aktivitetene i Norge vil jeg nevne våre foredrag på onsdager i Colbjørnsensgate 8c, like bak slottet. Vi tar opp en masse interessante temaer, og det er rikelig med tid for diskusjon og kommentarer etter foredraget.

Vi holder gudstjeneste hver søndag kl. 11:00. Den viktigste del av gudstjenesten er prekenen. Ellers er møtet preget av sang, lesing av Guds ord og bønn samt at vi sier fram ett av de åtte familieløftene. For Oslo og omegn blir gudstjenesten holdt i Grorudveien 39, 0976 Oslo, underetasjen. Alle er hjertelig velkomne. Parkering fra Sagstukroken. Gangavstand fra Grorud T-banestasjon eller Grorud jernbanestasjon. Buss 79 stopper like ved lokalet.

Vi holder også informasjonstands regelmessig.

En annen aktivitet er mindre møter i folks hjem der venner og naboer blir invitert.

En annen og ikke fullt så kvantifiserbar form for aktivitet er den innsats våre medlemmer gjør for å skape sunne familier og samfunn ved å basere sine liv på sanne familieverdier. Vi ser på dette som et viktig bidrag til en bedre verden.

Den finansielle støtte til våre aktiviteter kommer her i landet hovedsakelig fra donasjoner fra medlemmer.Top  TopDen forente familieNeste Symbolet vårt

Innhold | pastor Moon | Nyheter | Velsignelsen | Familieforbundet | Kvinneforum | Den Forente Familie | Prinsippene
C.A.R.P | Prosjekter | Ren Kjærlighet | Den åndelige verdenHovedansvarlig:  Knut Holdhus

E-mail:  enhet@c2i.net