Index  |  Meny
Den forente familie

Symbolet vårt


Den forente familieSymbolet vårt har en spesiell betydning. Det er vanligvis rødt på hvit bakgrunn; rødt er kjærlighetens farge; hvitt står for himmelsk renhet. Det sentrale punktet representerer Guds rike. Det er 12 porter symbolisert ved de 12 pilene som går inn til dette sentret. Disse pilene representerer også forskjellige mennesketyper, som kommer forskjellige veier til Guds rike. De fire hovedpilene representerer de fire himmelretningene. De to pilene med halvsirkelform står for yin og yang, mann og kvinne, Gud og menneske, himmel og Jord. De to pilene utgjør et hele, eller en sirkel uten begynnelse og ende. En slik sirkel er et symbol på evigheten og det fullkomne.

Libretto Forlag ga ut en bok Dette tror vi (redaktør: Rigmor Heistø), som er en oversikt over troslæren til forskjellige trossamfunn i Norge. DFF er også inkludert der.

Geir Winje, forfatter og lærer ved Høgskolen i Vestfold, har skrevet en bok, " Fra bønn til magi - Nye religioner og menneskesyn ", utgitt på Høyskoleforlaget, 1999 (ISBN 82-7634-229-9), der det 8. kapitlet er viet til Den Forente Familie.

Du må gjerne kontakte oss for mer informasjon!Top  TopDen forente familieNeste Den forente familie

Innhold | pastor Moon | Nyheter | Velsignelsen | Familieforbundet | Kvinneforum | Den Forente Familie | Prinsippene
C.A.R.P | Prosjekter | Ren Kjærlighet | Den åndelige verdenHovedansvarlig:  Knut Holdhus

E-mail:  enhet@c2i.net