Index  |  Læren til Den Forente Familie

EN DETALJERT FORKLARING AV

DE GUDDOMMELIGE PRINSIPPER

Innledning

Alle mennesker gjør sitt beste for å bli lykkelige og unngå fortvilelse og elendighet. Menneskets streben etter stadig større lykke kommer fundamentalt sett til uttrykk i alt fra små ting som skjer i et individs liv, til store begivenheter som påvirker den historiske utvikling. Hva er det da som gjør oss lykkelige?

1. Lykke og det opprinnelige sinn

2. Menneskets indre motsetning

3. Syndefallet og uvitenhet

4. Uvitenhet på det indre og ytre plan

5. Religion og vitenskap, uttrykk for menneskets søken etter sannhet

6. Materiell og åndelig lykke

7. Vitenskapen trenger indre sannhet

8. Tradisjonell filosofi og religion sine begrensninger

9. Kristendommens begrensninger

10. Menneskets indre motsetning og de forskjellige religioners mangel på handlekraft

11. Mangel på vitenskapelige forklaringer svekker religionene

12. En ny tidsalder der religion forklares på en vitenskapelig måte
13. Hellige skrifter er lærebøker om sannheten, og ikke selve sannheten

14. De forskjellige religioner har en felles hensikt, som kun kan realiseres gjennom et nytt uttrykk for sannheten

15. Den "nye" sannhetens oppgave
- forene religion og vitenskap

16. Den "nye" sannhetens oppgave
- sette oss i stand til å overvinne vår indre motsetning

17. Den "nye" sannhetens oppgave
- å gi oss et liv med Gud

18. Tegn på at det tross alt er håp om verdensfred

19. Den avgjørende "konfliktenes finale" og dens egentlige betydning

20. Verden trenger den "nye" sannheten for å overvinne materialismen

21. En felles hensikt med livet for hele menneskeheten, basert på den evige verden
22. En verden uten synd

23. Målet med Guds frelsesarbeid: himmelriket på Jorden

24. Den "nye" sannhetens oppgave
- veilede oss tilbake til hva vi opprinnelig ble skapt for

25. Den "nye" sannhetens oppgave
- gi oss tydelige og presise svar på livets fundamentale spørsmål

26. Den "nye" sannhetens oppgave
- gi klare løsninger på den kristne læres problemområder

27. Den "nye" sannheten er en åpenbaring fra Gud

28. Gud har sendt pastor Moon


Top  TopDe guddommelige prinsipperNeste Lykke og det opprinnelige sinn


Innhold | pastor Moon | Nyheter | Velsignelsen | Familieforbundet | Kvinneforum | Den Forente Familie
C.A.R.P | Prosjekter | Ren Kjærlighet | Den åndelige verdenHovedansvarlig:  Knut Holdhus

E-mail:  enhet@c2i.net