Index  |  Meny

EN DETALJERT FORKLARING AV

DE GUDDOMMELIGE PRINSIPPER

Syndefallet og uvitenhet

Likevel har vi ikke vært i stand til å finne det endelige svaret på spørsmålet hva godt og ondt egentlig er. Hvis vi f eks tar for oss teisme og ateisme, har vi fremdeles ikke en teori som kan gi oss en absolutt og definitiv forklaring på hvorfor den ene av disse verdensanskuelsene er god og den andre ond. I tillegg er menneskeheten fullstendig uten forståelse for en hel rekke spørsmål. Hva er f eks menneskets opprinnelige sinn, som får oss til å strebe etter det gode? Hvordan oppsto menneskets onde sinn, som kjemper mot det opprinnelige sinnet og får oss til å trakte etter det onde? Hva er den fundamentale årsak til at mennesket fikk en natur med en indre destruktiv motsetning? For å kunne slutte å trakte etter det onde og realisere det gode vi streber etter, er vi nødt til å overvinne slik uvitenhet og lære oss å skjelne mellom det gode og det onde. Først da vil vi være i stand til å finne veien til det gode livet som vårt opprinnelige sinn lengter etter.Top  TopDe guddommelige prinsipperNeste Uvitenhet på det indre og ytre plan

Innhold | pastor Moon | Nyheter | Velsignelsen | Familieforbundet | Kvinneforum | Den Forente Familie
C.A.R.P | Prosjekter | Ren Kjærlighet | Den åndelige verdenHovedansvarlig:  Knut Holdhus

E-mail:  enhet@c2i.net