Index  |  Meny

EN DETALJERT FORKLARING AV

DE GUDDOMMELIGE PRINSIPPER

Uvitenhet på det indre og ytre plan

Hvis vi tar utgangspunkt i menneskets viten (visdom), representerer syndefallet at mennesket falt ned på et nivå preget av uvitenhet. På samme måte som sinn og kropp representerer to sider ved mennesket, en indre og en ytre, er det også to sider ved menneskets viten, en "indre" og en "ytre". Derfor fins det også to slags uvitenhet, en "indre" og en "ytre".
Religiøst uttrykt betyr "indre uvitenhet" åndelig uvitenhet, dvs uvitenhet om spørsmål som: Hvor kommer mennesket fra? Hva er hensikten med livet? Hva skjer etter døden? Finnes Gud og et liv etter døden? Hva er godt og ondt? Det vi kaller "ytre uvitenhet" dreier seg om uvitenhet om naturens verden, som også menneskets kropp er en del av, dvs uvitenhet om spørsmål som: Hva er opphavet til det fysiske universet? Basert på hvilke naturlover skjer de forskjellige fenomener i det fysiske universet?Top  TopDe guddommelige prinsipperNeste Religion og vitenskap; uttrykk for menneskets søken etter sannhet

Innhold | pastor Moon | Nyheter | Velsignelsen | Familieforbundet | Kvinneforum | Den Forente Familie
C.A.R.P | Prosjekter | Ren Kjærlighet | Den åndelige verdenHovedansvarlig:  Knut Holdhus

E-mail:  enhet@c2i.net