Index  |  Meny

EN DETALJERT FORKLARING AV

DE GUDDOMMELIGE PRINSIPPER

Religion og vitenskap, uttrykk for menneskets søken etter sannhet

Fra begynnelsen av menneskehetens historie opp til i dag har mennesket hele tiden søkt etter sannhet for å overvinne begge disse former for uvitenhet og tilegne seg viten. Gjennom religion har mennesket søkt etter visdom, på det indre plan. Gjennom vitenskap har mennesket søkt etter forståelse på det ytre plan. Religion og vitenskap har vært midlene mennesket har brukt for å komme fram til sannhet på henholdsvis det indre og det ytre plan og således få forståelse på områder dominert av uvitenhet. Omsider må religion og vitenskap smelte sammen til et større hele. Det må være deres felles oppgave å overvinne deres respektive problemer i fellesskap. Det indre og det ytre aspektet av sannheten må utvikle seg i full harmoni med hverandre. Først da vil vi kunne leve i evig lykke, når vi er fullt ut frigjort fra uvitenhet, og våre liv kan bli fullstendig fylt med godhet. Det er dét vårt opprinnelige sinn lengter etter.Top  TopDe guddommelige prinsipperNeste Materiell og Śndelig lykke

Innhold | pastor Moon | Nyheter | Velsignelsen | Familieforbundet | Kvinneforum | Den Forente Familie
C.A.R.P | Prosjekter | Ren Kjærlighet | Den åndelige verdenHovedansvarlig:† Knut Holdhus

E-mail: †enhet@c2i.net