Index  |  Meny

EN DETALJERT FORKLARING AV

DE GUDDOMMELIGE PRINSIPPER

Mangel på vitenskapelige forklaringer svekker religionene

Det er enda en viktig grunn til at de forskjellige religioner i dag har mistet sin kraft. I tråd med den vitenskapelige utvikling har også mennesket gjort store intellektuelle fremskritt. For det moderne menneske er det således nødvendig med vitenskapelige forklaringer på alt mulig. Likevel er det en kjensgjerning at religiøse læresetninger, som er de samme i dag som i går, er fullstendig blottet for slike vitenskapelige forklaringer. Som nevnt ovenfor er grunnen at vi mangler en forklaring på livsspørsmål uten motsetninger mellom sannhet på det indre plan og sannhet på det ytre plan.Top  TopDe guddommelige prinsipperNeste En ny tidsalder der religion forklares på en vitenskapelig måte

Innhold | pastor Moon | Nyheter | Velsignelsen | Familieforbundet | Kvinneforum | Den Forente Familie
C.A.R.P | Prosjekter | Ren Kjærlighet | Den åndelige verdenHovedansvarlig:  Knut Holdhus

E-mail:  enhet@c2i.net