Index  |  Meny

EN DETALJERT FORKLARING AV

DE GUDDOMMELIGE PRINSIPPEREn ny tidsalder der religion forklares på en vitenskapelig måte

Den egentlige hensikt med religion blir ikke realisert før vi først tror på denne hensikten i våre hjerter og så omsetter det i praksis. Slik tro kan imidlertid ikke utvikle seg uten forståelse. I bunn og grunn er det for å forstå sannheten, og på den måten bygge opp vår tro, at vi studerer de hellige skrifter. Det var for å få folket til å forstå at han var Messias, og få dem til å tro på ham, at Jesus utførte mirakler. Å forstå noe er selve forutsetningen for å ha kunnskap om noe. Vår tids mennesker vil imidlertid ikke godta noe som ikke kan bekreftes (verifiseres) ved hjelp av en logikk basert på vitenskap. De forskjellige religioner er ikke engang i stand til å veilede folk til forståelse, for ikke å snakke om tro. Målet med disse religionene lar seg derfor umulig realisere. Selv sannhet på det indre plan har behov for logiske forklaringer basert på fakta. Vi kan dermed forstå at opp gjennom sin lange historie har de forskjellige religioner beveget seg fram mot et mål, en tidsalder da det de lærer kan bli forklart på en vitenskapelig måte.
Religion og vitenskap oppsto dermed med oppgaven å overvinne henholdsvis det indre og det ytre aspektet ved uvitenheten som omgir menneskets eksistens. Det har derfor sett ut som om de i sin utviklingsprosess har inntatt posisjoner der de har vært i en uforsonlig konflikt med hverandre. Men for at vi mennesker skal kunne fullstendig overvinne disse to sidene ved vår uvitenhet, og fullt ut realisere de gode mål vårt opprinnelige sinn streber etter, må det én gang i historien dukke opp en ny sannhet. Den må forklare virkeligheten som et større hele, der religion og vitenskap, som jo allerede er begynt å tilnærme seg hverandre, er skjønt forent.Top  TopDe guddommelige prinsipperNeste Hellige skrifter er lærebøker om sannheten, og ikke selve sannheten

Innhold | pastor Moon | Nyheter | Velsignelsen | Familieforbundet | Kvinneforum | Den Forente Familie
C.A.R.P | Prosjekter | Ren Kjærlighet | Den åndelige verdenHovedansvarlig:  Knut Holdhus

E-mail:  enhet@c2i.net