Index  |  Meny

EN DETALJERT FORKLARING AV

DE GUDDOMMELIGE PRINSIPPER

Den "nye" sannhetens oppgave - forene religion og vitenskap

Hvilken oppgave må da den "nye" sannheten utføre? Den må som før nevnt gi oss en helhetlig forklaring som forener sannhet på det indre plan, som religion har søkt å legge for dagen, og sannhet på det ytre plan, som vitenskap har søkt å vise oss. Den "nye" sannheten må dermed være i stand til å hjelpe hele menneskeheten å overvinne sin uvitenhet, både på det indre og det ytre plan, og samtidig til å komme fram til en fullstendig forståelse av begge plan.Top  TopDe guddommelige prinsipperNeste ..... å overvinne vår indre motsetning

Innhold | pastor Moon | Nyheter | Velsignelsen | Familieforbundet | Kvinneforum | Den Forente Familie
C.A.R.P | Prosjekter | Ren Kjærlighet | Den åndelige verdenHovedansvarlig:  Knut Holdhus

E-mail:  enhet@c2i.net