Index  |  Meny

EN DETALJERT FORKLARING AV

DE GUDDOMMELIGE PRINSIPPER

Den "nye" sannhetens oppgave -
sette oss i stand til å overvinne vår indre motsetning

Den "nye" sannheten må dessuten kunne hjelpe det falne menneske til å avstå fra å gjøre det onde, som dets onde sinn trakter etter, og i stedet realisere menneskets gode mål, som dets opprinnelige sinn streber etter. Dermed kan man overvinne den indre motsetning som religiøse mennesker som lever et moralsk liv, opplever. Som nevnt ovenfor består menneskets indre motsetning av en tilbøyelighet til å gå både i en god og en ond retning. Viten er livets lys for det falne menneske og gir den nødvendige kraft for åndelig fornyelse. Uvitenhet derimot er "dødens skygge" og fører til ødeleggelse. Fra uvitenhet kan det heller ikke oppstå edle følelser. Der viten og følelser ikke er til stede, kan heller ikke viljen utvikle seg. Hvis våre følelser, vårt intellekt og vår vilje ikke fungerer slik de skal, kan vi umulig leve et fullverdig liv som menneske.Top  TopDe guddommelige prinsipperNeste ....  gi oss et liv med Gud

Innhold | pastor Moon | Nyheter | Velsignelsen | Familieforbundet | Kvinneforum | Den Forente Familie
C.A.R.P | Prosjekter | Ren Kjærlighet | Den åndelige verdenHovedansvarlig: Knut Holdhus

E-mail: enhet@c2i.net