Index  |  Meny

EN DETALJERT FORKLARING AV

DE GUDDOMMELIGE PRINSIPPER

Den "nye" sannhetens oppgave -
å gi oss et liv med Gud

Hvis mennesket opprinnelig ble skapt for ikke å kunne leve atskilt fra Gud, for et bedrøvelig liv vi da garantert er dømt til å leve så lenge vårt liv er preget av uvitenhet om Gud. Selv om vi studerer Bibelen, gir det oss likevel ikke noen klar forståelse av Guds egentlige natur, for ikke å snakke om hvordan vi noensinne kan lære Guds hjerte å kjenne. Denne "nye" sannheten må derfor kunne gi oss forståelse av Guds fundamentale natur. Den må med andre ord kunne beskrive Guds glade hjerte da han skapte alt, men også hvordan Guds hjerte ble sønderknust da menneskeheten, hans barn, gjorde opprør mot ham. Gud kunne ikke overlate sine barn til en trist skjebne, så vi må i tillegg få en klar forståelse av hvordan Guds hjerte i uminnelige tider opp gjennom historien har vært fullt av sorg og smerte, mens han hele tiden har gjort alt han kunne for å frelse menneskeslekten.Top  TopDe guddommelige prinsipperNeste .... hp om verdensfred

Innhold | pastor Moon | Nyheter | Velsignelsen | Familieforbundet | Kvinneforum | Den Forente Familie
C.A.R.P | Prosjekter | Ren Kjærlighet | Den åndelige verdenHovedansvarlig: Knut Holdhus

E-mail: enhet@c2i.net