Index  |  Meny

EN DETALJERT FORKLARING AV

DE GUDDOMMELIGE PRINSIPPER

Tegn på at det tross alt er håp om verdensfred

Dens historie er full av stridigheter, idet den er blitt formet av det konfliktfylte livet til utallige mennesker som hele tiden har traktet etter både det gode og det onde. Disse stridighetene har vært utkjempet på det ytre plan og har dreid seg om eiendom, landområder og folk. I våre dager er imidlertid slike åpne konflikter på det ytre plan sakte men sikkert begynt å bli mindre utbredt. Folk fra forskjellige raser kommer sammen og danner nasjoner uten å oppleve diskriminasjon på grunn av hudfarge. Landene som gikk seirende ut av annen verdenskrig, ga koloniene sine frihet og de samme rettigheter som stormaktene da de tidligere koloniene ble medlemsland i FN. Deres felles anstrengelser peker således mot opprettelsen av en global regjering. Stilt overfor felles økonomiske problemer utbedrer dessuten nasjoner som har vært bitre fiender, sitt forhold til hverandre. Det er likeledes en kjensgjerning at felles internasjonale markedsstrukturer er i ferd med å bli dannet. Menneskeheten er i dag også begynt å bryte ut av situasjonen der folkeslag hele tiden har vært kulturelt isolert fra hverandre. Vi er i ferd med å overvinne forskjellene mellom Østens og Vestens kulturer. Vi har således en situasjon der det er fri kulturell utveksling.Top  TopDe guddommelige prinsipperNeste Den avgjørende "konfliktenes finale"

Innhold | pastor Moon | Nyheter | Velsignelsen | Familieforbundet | Kvinneforum | Den Forente Familie
C.A.R.P | Prosjekter | Ren Kjærlighet | Den åndelige verdenHovedansvarlig:  Knut Holdhus

E-mail:  enhet@c2i.net