Index  |  Meny

EN DETALJERT FORKLARING AV

DE GUDDOMMELIGE PRINSIPPER

Verden trenger den "nye" sannheten for å overvinne materialismen

Hvilken side vil gå av med seieren i denne "konfliktenes finale" på det ideologiske plan. Tror man at Gud virkelig finnes, vil man selvsagt svare "den demokratiske verden". Som nevnt ovenfor har imidlertid ikke den demokratiske verden i dag den nødvendige styrke til å overvinne kommunismen, hverken hva teori eller praksis angår. For at Guds frelsesarbeid opp gjennom historien skal bli fullført, må derfor denne "nye" sannheten bringe idealismen i den demokratiske verden opp på et nytt og høyere nivå, der den viser hvor udugelig materialismen egentlig er. Slik vil hele menneskeheten kunne gå inn i en ny verden. På denne måten må denne "nye" sannheten kunne få alle religioner, "ismer" og filosofier som har utviklet seg opp gjennom historien, til å bli fullstendig forent på den ene felles veien alle må gå.Top  TopDe guddommelige prinsipperNeste En felles hensikt med livet for hele menneskeheten

Innhold | pastor Moon | Nyheter | Velsignelsen | Familieforbundet | Kvinneforum | Den Forente Familie
C.A.R.P | Prosjekter | Ren Kjærlighet | Den åndelige verdenHovedansvarlig:  Knut Holdhus

E-mail:  enhet@c2i.net