Index  |  Meny

EN DETALJERT FORKLARING AV

DE GUDDOMMELIGE PRINSIPPER

En felles hensikt med livet for hele menneskeheten, basert på den evige verden

Når mange ikke vil tro på religion, er det ofte fordi de ikke vet hvem Gud virkelig er, eller hvordan livet etter døden virkelig arter seg. Samme hvor mye de sier nei til den åndelige virkelighet, ligger det likevel i den opprinnelige menneskenaturen å tro bare man får noe bekreftet vitenskapelig.
Hvis man dessuten lar livets høyeste hensikt bli diktert av hverdagslivets virkelighet, er det i det lange løp umulig ikke å bli sittende tilbake med en følelse av tomhet. Det er når alt kommer til alt, en uunngåelig kjensgjerning at menneskenaturen uttrykker seg slik. Når vi derfor begynner å forstå Gud gjennom den "nye" sannheten og blir konfrontert med den åndelige virkeligheten, vil vi også innse at det ikke er hverdagslivets virkelighet, men den evige verden, som vi må la vårt valg av fundamental livshensikt bero på. Takket være den ene felles veien som da blir åpnet, vil alle mennesker nødvendigvis møtes som brødre og søstre ved ett endelig, felles mål for sin "livsreise".
Hvis hele menneskeheten får et slikt felles mål for sin "vandring gjennom livet" og møtes der i broderlig fellesskap, hva slags verden vil det da være som vil bli opprettet på et slikt grunnlag? Omgitt av lyset fra den "nye" sannheten vil alle de samles som siden uminnelige tider opp gjennom historien har kjempet for å komme seg ut av mørket som omgir uvitenheten om livets indre og ytre aspekter. De vil danne en verden som er som én stor familie. Hensikten med sannheten er å strebe etter og realisere det gode. Essensen av det gode er Gud. Derfor vil Gud være sentrum av denne verden som blir dannet basert på den "nye" sannheten. Det vil være en verden der alle tjener Gud som sin Far og gjør hans vilje med hengivenhet. Alle vil leve i harmoni med hverandre og vise søskenkjærlighet overfor hverandre.Top  TopDe guddommelige prinsipperNeste En verden uten synd

Innhold | pastor Moon | Nyheter | Velsignelsen | Familieforbundet | Kvinneforum | Den Forente Familie
C.A.R.P | Prosjekter | Ren Kjærlighet | Den åndelige verdenHovedansvarlig:  Knut Holdhus

E-mail:  enhet@c2i.net