Index  |  Meny

EN DETALJERT FORKLARING AV

DE GUDDOMMELIGE PRINSIPPER

En verden uten synd

Det ligger i menneskets natur at lidelsen ens egne samvittighetskvaler påfører en, er større enn den umoralske selvtilfredsheten en føler når en, for selv å kunne tjene på det, utnytter et medmenneske. Når vi innser det, vil vi ikke under noen omstendigheter kunne såre vår neste. Når derfor vår kjærlighet for våre medmennesker blir en kjærlighet som er som ekte søskenkjærlighet, og den strømmer opp fra dypt i vårt hjerte, vil vi umulig kunne gjøre noe som vil få andre til å lide. Hvor mye mer ville ikke det være tilfelle i et samfunn der folk personlig opplever og føler at Gud, som er utenfor tid og rom og ser alt de gjør, er deres Far og ønsker at de elsker hverandre? En ny verden vil bli opprettet ved hjelp av denne "nye" sannheten i en ny tidsalder da menneskehetens syndige og onde historie vil komme til veis ende. En slik ny verden må bli en verden der vi umulig kan begå synd.
Opp til i dag har alle mennesker syndet, også de som trodde på Gud, fordi deres tro var utelukkende basert på abstrakte Guds-begreper, ikke på personlige erfaringer med Gud. Hvis vi mennesker personlig hadde opplevd Gud, slik han virkelig er, og innsett at det er en åndelig lov at syndere, enten de vil det eller ei, garantert kommer til helvete, hvem ville da ha våget å begå synd? Hvis vi kaller en verden uten synd "himlenes rike", er den verden som det falne menneske har søkt etter opp gjennom historien, nettopp dette himmelriket. Ettersom det vil bli opprettet i vår virkelige verden, her på Jorden, vil det bli himlenes rike på Jorden.Top  TopDe guddommelige prinsipperNeste .... himmelriket på Jorden

Innhold | pastor Moon | Nyheter | Velsignelsen | Familieforbundet | Kvinneforum | Den Forente Familie
C.A.R.P | Prosjekter | Ren Kjærlighet | Den åndelige verdenHovedansvarlig:  Knut Holdhus

E-mail:  enhet@c2i.net