Index  |  Meny

EN DETALJERT FORKLARING AV

DE GUDDOMMELIGE PRINSIPPER

Målet med Guds frelsesarbeid: himmelriket på Jorden

Konklusjonen blir da at det endelige målet med frelsesarbeidet Gud har utført opp gjennom historien, er å opprette himmelriket her på Jorden. Som nevnt ovenfor falt mennesket. Syndefallet må nødvendigvis ha funnet sted etter at mennesket ble skapt. Hvis vi nå godtar at Gud virkelig eksisterer, da blir det helt åpenbart hva slags verden han opprinnelig ønsket å realisere, før den første mann og kvinne hadde falt. Dét var nettopp himmelriket på Jorden, der Guds hensikt med skapelsen ville blitt realisert (Se del 1, 3. kapittel).



Top  TopDe guddommelige prinsipperNeste .... veilede oss tilbake til hva vi opprinnelig ble skapt for

Innhold | pastor Moon | Nyheter | Velsignelsen | Familieforbundet | Kvinneforum | Den Forente Familie
C.A.R.P | Prosjekter | Ren Kjærlighet | Den åndelige verden



Hovedansvarlig:  Knut Holdhus

E-mail:  enhet@c2i.net