Index  |  Meny

EN DETALJERT FORKLARING AV

DE GUDDOMMELIGE PRINSIPPER

Den "nye" sannhetens oppgave -
veilede oss tilbake til hva vi opprinnelig ble skapt for

Men fordi mennesket falt, ble en slik verden ikke realisert. Mennesket falt i stedet ned på et stadium preget av uvitenhet og opprettet en verden full av synd og ondskap. Derfor har det falne menneske opp gjennom sin lange historie søkt etter sannhet, både på det indre og det ytre plan, for således å overvinne sin uvitenhet, samtidig som det har strebet etter det gode. I den forstand har det falne menneske hele tiden søkt å gjenopprette Guds rike på Jorden, dvs den verden Gud opprinnelig hadde planlagt da han skapte. Vi forstår da at vi faktisk kan se på menneskeslektens historie som en historie der Gud har arbeidet, ifølge sin plan, for å gjenoppreise den verden der hans hensikt med skapelsen er blitt realisert. Den "nye" sannheten må derfor kunne veilede det falne menneske til å vende tilbake til den tilstand mennesket opprinnelig var skapt for. Av den grunn må denne sannheten gi oss forståelse av det falne menneskes endelige mål i gjenoppreisningsprosessen ved å lære oss hva som er Guds hensikt med oss mennesker og resten av den skapte verden.Top  TopDe guddommelige prinsipperNeste .... tydelige og presise svar på livets fundamentale spørsmål

Innhold | pastor Moon | Nyheter | Velsignelsen | Familieforbundet | Kvinneforum | Den Forente Familie
C.A.R.P | Prosjekter | Ren Kjærlighet | Den åndelige verdenHovedansvarlig:  Knut Holdhus

E-mail:  enhet@c2i.net