Index  |  Meny

EN DETALJERT FORKLARING AV

DE GUDDOMMELIGE PRINSIPPER

Den "nye" sannhetens oppgave -
gi oss tydelige og presise svar på livets fundamentale spørsmål

Falt mennesket virkelig da det i bokstavelig forstand spiste en frukt kalt "frukten på treet til kunnskap om godt og ondt", slik Bibelen hevder? Hvis ikke, hva var årsaken til syndefallet? Hvorfor skapte den fullkomne skjønnhetens Gud mennesket med en mulighet til å falle? Hva var grunnen til at den allvitende og allmektige Gud ikke forhindret de første to menneskers fall, selv om han visste at de var i ferd med å falle? Hvorfor frelste ikke Gud det falne menneske øyeblikkelig med sin allmektige kraft? Slike spørsmål har virkelig vært en frustrasjonskilde for dypt tenkende mennesker opp gjennom tidene og må alle som ett bli besvart av den "nye" sannheten.
Når vi oppdager den fantastiske og lovmessige side av den skapte verden som vitenskapen legger for dagen, er det ikke vanskelig å trekke slutningen at Gud, Skaperen, er selve kilden som alt vitenskapen oppdager, kommer fra. Hvis da menneskehetens historie virkelig er en historie der Guds frelsesforsyn, som har som mål å gjenoppreise en verden der hans hensikt med skapelsen er realisert, kommer til uttrykk, da kan Gud umulig ha arbeidet på en tilfeldig måte, uten noen plan, opp gjennom historien. Han er nemlig Mesteren som står bak alle lover. Det er derfor vår mest presserende oppgave å forstå hvordan menneskehetens syndige og onde historie begynte, hvilke prinsipper og lover Guds frelsesarbeid opp gjennom historien har vært basert på og utviklet seg i samsvar med, på hvilken måte den syndige historien vil bli avsluttet, samt hva slags verden vi da kan få del i. Denne "nye" sannheten må derfor gi oss klare svar på hvert eneste av disse fundamentale spørsmålene. Når vi får tydelige og presise svar, vil det ikke lenger være mulig å benekte at Gud eksisterer som et "subjekt" [ 2 ] som planlegger og dirigerer historien. Vi vil da innse hvordan lengselen i Guds hjerte etter å frelse det falne menneske, har kommet til uttrykk i de forskjellige historiske begivenheter.Top  TopDe guddommelige prinsipperNeste .... klare løsninger på den kristne læres problemområder

Innhold | pastor Moon | Nyheter | Velsignelsen | Familieforbundet | Kvinneforum | Den Forente Familie
C.A.R.P | Prosjekter | Ren Kjærlighet | Den åndelige verdenHovedansvarlig:  Knut Holdhus

E-mail:  enhet@c2i.net