Index  |  Meny

EN DETALJERT FORKLARING AV

DE GUDDOMMELIGE PRINSIPPER

Den "nye" sannheten er en åpenbaring fra Gud

Denne "endelige" og "siste" "nye" sannheten kan umulig være et resultat av omfattende forskning basert på hellige skrifter og litterære verk. Den kan heller ikke være et produkt av den menneskelige hjerne. Det står skrevet i Johannes' åpenbaring: "Igjen skal du tale profetisk, mot folk og nasjoner og tungemål, og mot mange konger" (Åp 10,11). Som dette skriftstedet viser, må denne "nye" sannheten være en åpenbaring fra Gud.Top  TopDe guddommelige prinsipperNeste Gud har sendt pastor Moon

Innhold | pastor Moon | Nyheter | Velsignelsen | Familieforbundet | Kvinneforum | Den Forente Familie
C.A.R.P | Prosjekter | Ren Kjærlighet | Den åndelige verdenHovedansvarlig:  Knut Holdhus

E-mail:  enhet@c2i.net