Index  |  Meny

EN DETALJERT FORKLARING AV

DE GUDDOMMELIGE PRINSIPPER

Gud har sendt pastor Moon

Gud har allerede sendt et menneske til Jorden for å gi svar på de fundamentale spørsmål om livet og universet. Dette er ingen andre enn pastor Sun Myung Moon. I flere tiår har han vandret i den ufattelig vide og brede immaterielle verden. For å finne sannheten har han gått en vei der han ble såret utallige ganger, og som var full av lidelse og strabaser, som ingen opp gjennom historien ikke en gang kunne ha forestilt seg, og som bare Gud og den åndelige verden vet om.
Han forsto at ingen kan oppdage den "siste" og "endelige" sannhet som kan frelse menneskeheten, uten først å gå gjennom de største prøvelser. Han kjempet helt alene mot millioner av djevler, både i den åndelige og den fysiske verden, og beseiret dem alle som én. Gjennom intim åndelig kommunikasjon med Gud og ved å opprette en åpen og fri kontakt med Jesus og andre hellige i paradis, kunne pastor Moon få den dypeste innsikt i de forskjellige åndelige mysterier.
Det som står skrevet på disse sidene, er bare en del av denne "nye" sannheten. Dette er bare en oversikt over det som pastor Moons disipler til nå har hørt og sett. Vi ser med tro og forventning fram til at enda dypere deler vil bli presentert etter hvert, når tiden er inne.
Over hele verden skinner lyset fra denne "nye" sannheten på utallige sjeler, som har vandret omkring i mørke, men som nå har fått nytt liv. Når vi er vitne til alt dette, er det vanskelig å holde gledestårene tilbake og ikke bli dypt beveget. Det er vårt inderlige ønske og bønn at denne sannheten raskt kan bade hele verden i lys.


Fotnoter

1.  Her må vi selvsagt ikke glemme at denne boken ble utgitt i 1966, da verden fremdeles var midt oppe i den kalde krigen.

2.  I En detaljert forklaring av De guddommelige prinsipper blir uttrykket subjekt brukt i betydningen "den person, det vesen, det element, den enhet eller ting som hovedsakelig har en initiativ-takende, retningsgivende, styrende, aktiv eller sentral funksjon (rolle) i et forhold". Det finnes selvsagt mange forskjellige slags forhold i et så mangfoldig univers. I noen forhold er subjekt-posisjonen midlertidig, i andre permanent. For en mer detaljert forklaring anbefales å lese Essentials of Unification Thought, skrevet av dr Sang Hun Lee, utgitt av Unification Thought Institute, Tokyo, Japan, 1992, s 51-57.
Top  TopDe guddommelige prinsipperNeste DE GUDDOMMELIGE PRINSIPPER (Innledning)

Innhold | pastor Moon | Nyheter | Velsignelsen | Familieforbundet | Kvinneforum | Den Forente Familie
C.A.R.P | Prosjekter | Ren Kjærlighet | Den åndelige verdenHovedansvarlig:  Knut Holdhus

E-mail:  enhet@c2i.net