Index  |  Meny | Nivå 1 | Nivå 4 | Læren til Den Forente Familie

EN DETALJERT FORKLARING AV
DE GUDDOMMELIGE PRINSIPPER

Håndbok med diagrammer for 2-timers foredrag
Hovedpunktene

Innledning

Alle mennesker gjør sitt beste for å bli lykkelige og unngå en ulykkelig tilværelse.

Vi føler oss alle glade når vi får det vi ønsker oss.

Vi ser at det er en sterk indre motsetning i hvert eneste menneske. En del av vår menneskenatur følger vårt opprinnelige sinn og ønsker å realisere det gode vi streber etter. På den annen side følger en del av vår natur vårt onde sinn og ønsker å realisere det onde vi trakter etter.

Innen hver eneste én er det to sider som kjemper en innbitt kamp mot hverandre for å oppnå helt motstridende mål. Ethvert vesen med en slik indre motsetning er dømt til undergang.

Kristendommen forklarer denne destruktive tilstanden som et resultat av syndefallet.

Menneskets uvitenhet

Hvis vi tar utgangspunkt i menneskets viten (visdom), representerer syndefallet at mennesket falt ned på et nivå preget av uvitenhet.

På samme måte som sinn og kropp representerer to sider ved mennesket, en indre og en ytre, er det også to sider ved menneskets viten, en "indre" og en "ytre".

Derfor fins det også to slags uvitenhet, en "indre" og en "ytre".


Nødvendigheten av et nytt uttrykk for sannheten

Gjennom religion har mennesket søkt etter visdom, på det indre plan.

Gjennom vitenskap har mennesket søkt etter forståelse på det ytre plan.

Det har sett ut som om religion og vitenskap i sin utviklingsprosess har inntatt posisjoner der de har vært i en uforsonlig konflikt med hverandre.

Men for at vi mennesker skal kunne fullstendig overvinne disse to sidene ved vår uvitenhet, og fullt ut realisere de gode mål vårt opprinnelige sinn streber etter, må det én gang i historien dukke opp et nytt uttrykk for sannheten. Det må forklare virkeligheten som et større hele, der religion og vitenskap, som jo allerede er begynt å tilnærme seg hverandre, er skjønt forent.

Oppgaven til det nye uttrykket for sannheten

Det nye uttrykket for sannheten må kunne få alle religioner, "ismer" og filosofier som har utviklet seg opp gjennom historien, til å bli fullstendig forent.

Det nye uttrykket for sannheten må kunne veilede det falne menneske til å vende tilbake til den tilstand mennesket opprinnelig ble skapt for.

Gud har allerede sendt et menneske til jorden for å gi svar på de fundamentale spørsmål om livet og universet. Dette er ingen andre enn pastor Sun Myung Moon.
Top  TopEn detaljert forklaring av De guddommelige prinsipper - HovedpunkteneNeste  SKAPELSENS PRINSIPPER

Innhold | pastor Moon | Nyheter | Velsignelsen | Familieforbundet | Kvinneforum | Den Forente Familie
C.A.R.P | Prosjekter | Ren Kjærlighet | Den åndelige verdenHovedansvarlig:  Knut Holdhus

E-mail:  enhet@c2i.net