Index  |  Meny | Nivå 1 | Nivå 4 | Læren til Den Forente Familie

EN DETALJERT FORKLARING AV
DE GUDDOMMELIGE PRINSIPPER

Håndbok med diagrammer for 2-timers foredrag
Hovedpunktene

MENNESKEHETENS HISTORIES
”SISTE DAGER”

Guds hensikt med skapelsen er å opprette himmelriket på Jorden. På grunn av syndefallet har imidlertid vi mennesker skapt et helvete på Jorden, eller en verden under Satans herredømme (Joh 12,31; 2. Kor 4,4).

Skulle den syndige og onde verden bestå i all evighet, ville Gud bli en udugelig Gud, som mislyktes med sitt skaperverk. Derfor vil Gud garantert frelse denne syndige og onde verden.

Å frelse et menneske fra å være dominert av synd, vil si å få vedkommende gjenoppreist til den syndfrie tilstanden mennesket opprinnelig ble skapt for. Derfor er Guds frelsesarbeid samtidig hans gigantiske gjenoppreisningsprosjekt.


BETYDNINGEN av de ”SISTE DAGER”

De ”siste dager” er et uttrykk for en tidsperiode da den onde, syndige verden under Satans herredømme blir erstattet av en verden basert på Guds skapelsesideal, under Guds herredømme. Selve vendepunktet er Messias’ komme.

Helvete på Jorden vil derfor bli forandret til å bli himmelriket på Jorden.

De ”siste dager” vil derfor ikke bli en fryktelig tid, da Jorden vil bli ødelagt av enorme katastrofer, slik kristne til nå har trodd. Tvert imot vil de ”siste dager” bli en gledens tid, da det som mennesket inderlig har håpet på opp gjennom tidene, vil bli virkelighet.

Tiden vi er inne i nå, er de ”siste dager”.

Tegn på de ”siste dager”: dom i form av ild (2. Pet 3,12)

I 2. Pet 3,12 står det, ”Da skal himlene fortæres av ild og elementene brenne og smelte.”

Malaki profeterte om Jesu tid og talte om en dag som brenner som en ovn med dommens ild (Mal 4,1). Luk 12,49 sier at Jesus kom for å kaste ild på Jorden.

Likevel er det ingenting som tyder på at Jesus på sin tid i bokstavelig forstand dømte verden ved hjelp av ild.

Jak 3,6 sier at tungen er en ild. Dommen i form av ild som Jesus skulle ha brakt, var rett og slett en dom fremsagt av tungen, dvs en dom basert på Guds ord.

Det nye uttrykket for sannheten og vår holdning

Ved hjelp av ånd og sannhet gjenoppreiser Gud mennesket, som falt ned på et nivå preget av uvitenhet på grunn av syndefallet.

Både Guds ånd og sannheten er unik, evig og uforanderlig. Men i hvilken grad de blir formidlet til mennesket, og i hvilken grad og på hvilken måte de blir uttrykt, varierer nødvendigvis med tidsalderen, etter hvert som mennesket gjør fremskritt og blir gjenoppreist fra en tilstand preget av uvitenhet.

Det må komme et høyere og mer vitenskapelig uttrykk for sannheten for at vår tids intelligente mennesker skal la seg inspirere av den. Vi kaller dette ”det nye uttrykket for sannheten.”

Vi lever i de ”siste dager”. Vi har ikke råd til å klamre oss til tradisjonelle idéer og begreper, men må søke etter det nye uttrykket for sannheten, som kan vise oss hvordan Gud arbeider i den nye tidsalderen.Top  TopSiste dager - HovedpunkteneNeste  MESSIAS

Innhold | pastor Moon | Nyheter | Velsignelsen | Familieforbundet | Kvinneforum | Den Forente Familie
C.A.R.P | Prosjekter | Ren Kjærlighet | Den åndelige verdenHovedansvarlig:  Knut Holdhus

E-mail:  enhet@c2i.net