Index  |  Meny | Nivå 1 | Nivå 4 | Læren til Den Forente Familie

EN DETALJERT FORKLARING AV
DE GUDDOMMELIGE PRINSIPPER

Håndbok med diagrammer for 2-timers foredrag
Hovedpunktene

OPPSTANDELSE
Oppstandelse betyr å komme tilbake til livet. Å komme tilbake til livet innebærer at man har vært død.

For å forstå hva oppstandelse egentlig betyr må vi først få en klar forståelse av de bibelske begrepene ”liv” og ”død”.
Da en disippel spurte Jesus om å få dra hjem og begrave sin avdøde far, sa Jesus, ”La de døde begrave sine døde” (Luk 9,60).

Basert på disse ordene fra Jesus kan vi forstå at Bibelen bruker begrepene ”liv” og ”død” i to forskjellige betydninger.

For det første betyr ”død” slutten på det fysiske liv. Det var det som var skjedd med faren til disippelen som skulle hjem i begravelse. Tilsvarende betyr ”liv” tilstanden da det fysiske jeg opprettholder sine fysiologiske funksjoner.

Den andre betydningen av ”liv” og ”død” har å gjøre med dem som skulle begrave den avdøde. ”Død” betyr da å forlate Guds omsorgsfulle kjærlighet og komme under Satans herredømme. ”Liv” blir da en tilstand der man lever i samsvar med Guds vilje under Guds kjærlighetsherredømme.


Ifølge den opprinnelige verdimålestokk, hvis vi tar utgangspunkt i verdien mennesket ble skapt for å ha, er man ”død” selv om ens fysiske jeg er aktivt og fullt av liv hvis man er fjernt fra Guds herredømme og under Satans herredømme.

Det samme kommer klart fram fra advarselen til dem som hadde mistet troen i menigheten i Sardes: ”I navnet er du levende, men du er død” (Åp 3,1).

I Joh 11,25 sa Jesus, ”den som tror på meg, skal leve om han enn dør.” Med det mente han at de som egentlig lever, er de som tror på ham og lever under Guds herredømme. Selv etter at deres fysiske kropp er blitt til jord igjen, fortsetter deres åndelig jeg å leve under Guds herredømme.

Den EGENTLIGE BETYDNING av OPPSTANDELSE

Gud skapte menneskets fysiske jeg slik at det blir gammelt og vender tilbake til jorden. Dette var opprinnelig slik og hadde ikke noe med syndefallet å gjøre. Bare det åndelige jeg går til den åndelige verden og lever evig der.

Døden som kom inn i verden på grunn av syndefallet, var ikke den fysiske kroppens død, men det at mennesket falt og kom under Satans herredømme, da de første menneskene ”spiste den forbudte frukt”.

Den egentlige betydning av oppstandelse er prosessen der mennesket, basert på Guds gjenoppreisningsarbeid, blir gjenoppreist fra ”døden” syndefallet produserte, dvs fra Satans herredømme, til Guds direkte herredømme.Top  TopOppstandelse - HovedpunkteneNeste  PREDESTINASJON

Innhold | pastor Moon | Nyheter | Velsignelsen | Familieforbundet | Kvinneforum | Den Forente Familie
C.A.R.P | Prosjekter | Ren Kjærlighet | Den åndelige verdenHovedansvarlig:  Knut Holdhus

E-mail:  enhet@c2i.net