Index  |  Meny  |  Nivå 4  |  Læren til Den Forente Familie

PRINSIPPENE Nivå 1
( Et 2-timers foredrag)1.
1.1
1.2

1.3

1.4
2.
2.1
3.
4.

4.1
4.2

4.3
4.4

4.5

4.6
4.7
4.7.1
4.7.2
5.
5.1


SKAPELSENS PRINSIPPER
GUDS TOSIDIGE NATUR
DEN UNIVERSELLE, OPPRINNELIGE ENERGI OG GI-OG-TA-FORHOLD
OPPRINNELSE-DELING-FORENING-PROSESSEN OG GRUNNLAGET MED FIRE POSISJONER
HENSIKTEN MED SKAPELSEN
MENNESKETS FALL
ROTEN TIL ALL SYND
BETYDNINGEN AV FRELSE
GUDS ARBEID FOR Å REALISERE GJENOPPREISNINGSPLANEN
KAMPEN MELLOM DET GODE OG DET ONDE
DE NØDVENDIGE BETINGELSER FOR HISTORISK UTVIKLING
SENTRAL HISTORIE OG PERIFÉR HISTORIE
GUDS GJENOPPREISNINGSARBEID BASERT PÅ ADAMS FAMILIE
GUDS GJENOPPREISNINGSARBEID BASERT PÅ JAKOBS FAMILIE
GUD OG JØDEFOLKET
KORSET
ER GUDS FRELSESARBEID FULLFØRT?
JESU SONING PÅ KORSET GA BEGRENSET FRELSE
DET ANNET KOMME
PÅ HVILKEN MÅTE VIL KRISTUS KOMME IGJEN?

INNLEDNING

Gud er evig, absolutt og én. Derfor er hans vilje én, og Bibelen, som er et uttrykk for hans vilje, også én.

I dag er kristne, som tror på den samme Gud og leser den samme Bibel, på verdensplan splittet i mer enn 400 forskjellige denominasjoner. Hovedgrunnen til dette er at viktige deler av Bibelen er skrevet i lignelser og symboler.

Hva kristendommen trenger i dag, er ikke enda en menneskelig tolkning av Bibelen, men Guds tolkning. Gud må fortelle oss hvordan vi skal tolke den. Bare da kan vi få den riktige forståelse av Guds vilje og bli i stand til å gi ham den respons han ønsker.

Dette foredraget er et sammendrag av hovedpunktene i De guddommelige prinsipper, en åpenbaring gitt av Gud til pastor Sun Myung Moon. Den forteller om Guds vilje, hans skapelsesprinsipper og hvordan man blir frelst, forklart på grunnlag av Bibelen.Top TopPrinsippene, Nivå 1NESTE Skapelsens Prinsipper


Innhold | pastor Moon | Nyheter | Velsignelsen | Familieforbundet | Kvinneforum | Den Forente Familie
C.A.R.P | Prosjekter | Ren Kjærlighet | Den åndelige verdenE-mail:  enhet@c2i.net