Index  |  Meny  |  Læren til Den Forente Familie

PRINSIPPENE (Nivå 1)
( Et 2-timers foredrag)

1.  SKAPELSENS PRINSIPPER

De fundamentale spørsmål om livet og universet kan ikke besvares uten å forstå Skaperens natur. Men hvor­dan kan vi forstå Gud, et usynlig vesen? Paulus besvarte spørsmålet slik: "For hans usynlige vesen, både hans evige kraft og hans guddommelighet, har menneskene helt fra skapelsen av kunnet se og erkjenne av hans gjerninger. Derfor har de ingen unnskyldning" (Rom 1,20). Vi kan lære å kjenne en forfatters personlighet gjennom hans arbeid. På samme måte kan vi fornemme Guds guddommelighet ved å se på hans skaperverk. For å lære å kjenne Guds guddommelige natur skal vi se på de karakteristiske trekk som er felles for alt han skapte.Top TopPrinsippene, Nivå 1NESTE Guds tosidige natur

Innhold | pastor Moon | Nyheter | Velsignelsen | Familieforbundet | Kvinneforum | Den Forente Familie
C.A.R.P | Prosjekter | Ren Kjærlighet | Den åndelige verdenE-mail:  enhet@c2i.net