Index  |  Meny  |  Læren til Den Forente Familie

PRINSIPPENE (Nivå 1)
( Et 2-timers foredrag)

1.3  

OPPRINNELSE-DELING-FORENING-PROSESSEN OG GRUNNLAGET MED FIRE POSISJONER

Når et subjekt og objekt, forent gjennom et gi-og-ta-forhold med hverandre, blir forent med Gud, universets ultimate subjekt [3] og grunnlag, vil dette gi-og-ta-forholdet med Gud produsere et helt nytt vesen, som blir et nytt objekt for Gud. Denne skapelsesprosessen, eller prosessen for å gjøre noe fullkomment, blir kalt opprinnelse-deling-forening-prosessen. Gjen­nom denne prosessen og med Gud, opprinnelsen, som sentrum inngår det delte subjekt-objekt-paret [4] (en substansiell realisering av Guds subjekt-objekt-deler) et ideelt gi-og-ta-forhold med Gud. Gud (opprinnelsen), subjekt og objekt og det nye vesen (dannet basert på enheten mellom subjekt og objekt) skaper sammen et uforanderlig fundament, som vi kaller grunnlaget med fire posisjoner. Dette grunnlaget er det grunnleggende funda­ment Gud kan virke på, og blir også det grunnleggende fundament for å realisere fullt ut Guds hensikt med skapelsen.

Fotnoter

[3] Se fotnote 1.

[4]   Det delte subjekt- og objekt-paret henviser til trinn to (deling) i opprinnelse-deling-forening-prosessen. Hele skaperverket består av komplementære skapninger (deler) med et gjensidig forhold til hverandre. Derfor kan vi si at alle deler av Guds skaperverk eksisterer i subjekt-objekt-forhold.Top TopPrinsippene, Nivå 1NESTE Hensikten med skapelsen

Innhold | pastor Moon | Nyheter | Velsignelsen | Familieforbundet | Kvinneforum | Den Forente Familie
C.A.R.P | Prosjekter | Ren Kjærlighet | Den åndelige verdenE-mail:  enhet@c2i.net